Verkoop trainingen

“In de huidige economische markt is het belangrijk dat uw verkoop medewerkers (binnen en buiten) zich bewust zijn een dat klant- en verkoopgerichtheid onmisbare instrumenten zijn om de organisatie naar een volgende fase te brengen. De ontwikkeling naar een (nog) meer professionele werkwijze en (soms) een minder afwachtende houding ombuigen naar een meer proactieve houding is nodig om de omzet en vooral de marge te laten stijgen. Om dat te realiseren is een trainingsprogramma nodig waarbij ook de mindset en attitude een belangrijk ontwikkelpunt is”.

Doel van de training

Het doel van de training is om uw verkoop medewerkers bewust aan nieuwe technieken te helpen en ervoor te zorgen dat ze begrijpen wat de invloed van hun gedrag is op het resultaat en dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen succes. Een meer bewuste, proactieve en professionele houding heeft enorm veel positieve invloed op de positie en winstgevendheid van uw organisatie. Een belangrijk voordeel van deze bewustwording is dat ook uw klanten blij zullen worden van deze proactieve houding en meer zullen kopen. Uw klanten verwachten immers (gevraagd en ongevraagd) goede adviezen te krijgen die hun helpen een beter resultaat te bereiken.

Aanpak van de training

Het trainingsprogramma bestaat uit een gedragstraining gecombineerd met een verkooptraining waarin alle facetten van de professionele verkoper zal worden behandeld. In deze training zal veel aandacht worden gegeven aan het effect van het eigen gedrag en het effect op het (koop-)gedrag van uw (potentiële) klanten. Ook zal in deze de training aandacht worden gegeven aan het belang van ‘denken als een ondernemer’ binnen de spelregels van uw organisatie, ik noem dat specifiek Internemersgedrag.

De training is inspirerend en confronterend om de medewerkers een realistische spiegel voor te houden over de huidige en de gewenste situatie. De deelnemers zullen met respect worden behandeld omdat wordt ingespeeld op de verschillende gedragslijnen waardoor de aangeboden leerstof beter zal beklijven.

Deze training is geschikt voor pas beginnende en meer ervaren verkopers in een binnen- of buitendienstfunctie.

De training bestaat uit vijf dagdelen training en een terugkom ochtend-/middag om verfijning en verdieping aan te brengen.

Onderwerpen die ondermeer worden behandeld zijn:

 • Uw gedrag en het effect op de resultaten
 • Wat wil je zijn? Wat straal je uit?
 • Doelen en targets stellen
 • Werken met een persoonlijk verkoopplan
 • Internemerschap, wat is dat eigenlijk?
 • Een optimale voorbereiding, bepalend voor je succes!
 • Verschillende inventarisatie-/vraagtechnieken
 • Waarom CRM? En hoe gebruik je dat optimaal?
 • Verkopen met PASSIE!
 • Voordenken in plaats van nadenken
 • Klanten “dikker” maken
 • Wat ben jij?, een verkoper of adviseur?
 • Professioneel agendabeheer (en planning)
 • Presenteren van je voorstel
 • Verkopen met klantwaarde? (Kenmerk, waarde, voordeel)
 • Samen werken aan samenwerken

Ieder trainingsprogramma is voor een belangrijk deel maatwerk, vandaar dat een intakegesprek vooraf wenselijk is. Mail direct via deze link voor een afspraak of belt direct met Anton van Beek via deze link.

Klik hier als u wilt weten welke trainingen Transfiguro uw organisatie nog meer kan bieden.