Verbeteren is de dagelijkse praktijk.

Iedere organisatie die voornemens is een verander of verbeterproces te starten is op zoek naar de tools en modellen die de gestelde doelen realiseren en overtreffen. Het belangrijkste kapitaal voor iedere onderneming blijkt steeds opnieuw het personeel te zijn. Dat is dan ook het beste uitgangspunt van ieder verbeterproces.

Sinds 2004 mag ik mij met Transfiguro intensief bezig houden met het verbeteren van het talent in ondernemingen en organisaties (profit en non-profit) waarbij steeds wordt bekeken welke onderdelen verder kunnen worden verbeterd. Een van de doelen kan bijvoorbeeld de interne communicatie zijn. Om dat met elkaar in de praktijk meer te stroomlijnen en te voorkomen dat misverstanden leiden tot een hogere klant-ontevredenheid (en dus hogere faalkosten).

Hierbij is het van groot belang dat de deelnemers vertrouwen hebben in de facilitator van dat proces. En deze facilitator dient, naast een stevige dosis praktijk ervaring, een sterk empatisch vermogen te hebben en toe te kunnen passen om juist die vragen te stellen die nodig zijn om de deelnemers belangrijke nieuwe inzichten te verschaffen. Deze werkwijze geeft een stevige fundering voor het draagvlak van het hele verbeterproces waardoor het borgen van nieuwe afspraken eenvoudiger zal zijn.

In dit soort processen geef ik graag aandacht aan het versnellen van dat proces omdat het resultaat belangrijk is. We onderzoeken wat er allemaal goed gaat en hoe we dat nog beter voor elkaar kunnen krijgen. De kracht van positief denken werkt aanstekelijk voor de deelnemers. Het versnellen geeft een belangrijke impuls aan het verbreden (lees: kennis delen). Dankzij de verbreding zal de relevante informatie, inclusief verbetervoorstellen, ook verder in de organisatie worden gebracht, het zogenaamde Verdiepen. Het effect is dat afdelingen beter met elkaar gaan communiceren en begrip kweken op welke manier je met elkaar de gewenste verbetering vorm kunt geven. Dankzij deze systematische aanpak is de borging, het verduurzamen van dat proces eenvoudiger geworden. Deze vier-V methodiek biedt een goede houvast in dit proces.

Het resultaat van dit soort programma’s levert een directe bijdrage aan het verbeteren van het resultaat van een onderneming. Ik werk daarvoor dan ook nauw samen met gespecialiseerde partners die een bijdrage kunnen leveren om ideeën van uw medewerkers zichtbaar en meetbaar te maken en daarmee het rendement van uw talenten sterk te verbeteren. 

Meer weten? Neem gerust contact op voor een kennismakingsgesprek via deze link.