Training (Key) Accountmanagement

“In de huidige economische markt is het belangrijk dat er vanuit de (Key) Accountmanagers een grote  bewustwording bestaat dat klant- en verkoopgerichtheid onmisbare instrumenten zijn om de organisatie naar een volgende fase te brengen. De ontwikkeling naar een (nog) meer professionele werkwijze en (soms) een minder afwachtende houding ombuigen naar een meer proactieve houding is nodig om de omzet en vooral de marge te laten stijgen. Om dat te realiseren is een professioneel Key Account managementprogramma nodig waarbij ook de mindset en attitude een belangrijk ontwikkelpunt is”.

Doel van de training

Het doel van deze training is om  (Key) Accountmanagers bewust aan nieuwe technieken te helpen en ervoor te zorgen dat ze begrijpen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen succes. Een meer proactieve en professionele houding zal veel positieve invloeden hebben op de winstgevendheid van uw organisatie. Een belangrijk bijkomend voordeel is dat ook uw klanten blij zullen worden van deze proactieve houding. Uw klanten verwachten immers (gevraagd en ongevraagd) goede adviezen te krijgen die hun helpen een beter resultaat te bereiken.

Aanpak van de training

Het programma bestaat ondermeer uit een gedragstraining gecombineerd met een (Key) Account managementtraining waarin alle facetten van professioneel (Key) Account management zal worden behandeld en getraind. Gedurende deze training zal bijzondere aandacht worden gegeven aan het effect van het eigen gedrag van de (Key) Account-managers (wat wil je zijn? Wat straal je uit?). Ook zal gedurende het intrainen van de specifieke (Key) Account managers taken aandacht worden gegeven aan het belang van ‘denken als een ondernemer’ binnen de spelregels van uw organisatie, ik noem dat specifiek Internemersgedrag.

De training is inspirerend en soms confronterend om de (Key) Account managers een realistische spiegel voor te houden over de huidige en de gewenste situatie. De deelnemers zullen met respect worden behandeld omdat wordt ingespeeld op de verschillende gedragslijnen waardoor de aangeboden leerstof beter zal beklijven. Er wordt wel verwacht dat ze de basistechnieken van verkopen onder de knie hebben.

De training bestaat uit drie trainingsdagen en een terugkomdag om verfijning en verdieping aan te brengen.

Onderwerpen die ondermeer worden behandeld zijn:

 • Uw gedrag en het effect op de resultaten
 • Wat wil je zijn? Wat straal je uit?
 • Het belang van een goede Accountplanning (inzicht in je portfolio)
 • Een optimale voorbereiding, bepalend voor je succes!
 • Waarom CRM? En hoe gebruik je dat optimaal?
 • Werken met een toekomstgericht (Key) accountplan
 • Internemerschap, wat is dat eigenlijk?
 • Een (Key) Accountmanager werkt met PASSIE!
 • Voordenken in plaats van nadenken
 • Klanten “dikker” maken
 • Wat ben jij?, verkoper of adviseur?
 • Time management en professioneel agendabeheer (en planning)
 • Presenteren van je voorstel of Account plan (intern en extern)
 • Professioneel inventariseren en samenvatten
 • Verkopen met klantwaarde? (Kenmerk, waarde, voordeel)
 • Samen werken aan samenwerken

Ieder trainingsprogramma is voor een belangrijk deel maatwerk, vandaar dat een intakegesprek vooraf wenselijk is. Mail direct via deze link voor een afspraak of belt direct met Anton van Beek via deze link.

Klik hier als u wilt weten welke trainingen Transfiguro uw organisatie nog meer kan bieden.