Sales-scan

Waarom een sales-scan? Voor een beter commercieël resultaat!

“Waarom presteert de ene salespersoon beter dan de anderen en krijg ik er de vinger niet achter waar dat verschil in zit?”
“Waarom is er bij elke vraag en bij elke actie iets mis met de datakwaliteit in ons CRM en begrijpen mijn mensen onvoldoende wat het belang hiervan is?”
“Waarom is het voor mijn mensen altijd zo lastig om de juiste informatie in het bezoekverslag te zetten, en hoe kan het dat ik ze nooit in een keer terug kan vinden?”

“Waarom lukt het niet om mijn mensen meer bezoeken af te laten leggen zonder steeds opnieuw weerstand te ondervinden?”

De vraag

Dit zijn enkele vragen die ons in de afgelopen jaren over verkoop afdelingen is gesteld. De vervolgvraag was “op welke manier kan Transfiguro daar een verandering en een positieve versnelling in aanbrengen?”.

Vanuit het oogpunt dat verkoop altijd moet versnellen en concreet moet bijdrage in uw succes hebben we de salesscan ontwikkeld met als belofte:

De Sales-scan voor een beter commercieël resultaat.

De sales-scan is een onmisbaar instrument dat vanuit een jarenlange succesvolle sales-praktijk is opgebouwd. Het doel van dit programma is om in een korte tijd te herkennen en te erkennen waar de verkopen stagneert en welke acties nodig zijn om de noodzakelijke commerciële versnelling weer in gang te zetten.

Wat gaat er gebeuren?

Binnen een afgesproken periode worden enkele salesmeetings door de facilitator (of interim manager) bijgewoond, en wordt geobserveerd hoe de teamleden zich gedragen en op welke manier wordt gecommuniceerd. Met deze informatie wordt een advies en plan van aanpak geschreven. Het plan is operationeel- en resultaat gericht en zal daarnaast voorzien in een aantal adviezen die u en uw team direct zelf kunnen oppakken en toepassen.

Wat houdt een salesscan dan precies in?

De scan voorziet ondermeer in de volgende opties en informatie:
* Het bepalen en in beeld brengen van de commerciële kwaliteit van de individuele teamleden.
* Wat er eventueel nodig om ze op het gewenste niveau te brengen.
* Hoe is de beheersing van de verkooptechnieken, wat kan beter?
* Strategisch en commercieel inzicht?
* Kwaliteit van (de juiste) vragen stellen?
* Niveau van onderhandelen?
* Hoe gaan uw medewerkers om met bezwaren?
* Kwaliteit en toepassing van de verschillende afsluittechnieken?
* Werken met sales- en accountplannen
* Hoe ziet de bezoekfrequentie er uit en hoe effectief zijn deze bezoeken?
* Hoe worden de bezoekrapporten geschreven?
* Betrekken van interne collega’s inclusief communicatie.
* Kwaliteit en effectiviteit van het totale team.
* Gebruik van CRM systemen.
* Kwaliteit van de offertes (en mate van opvolging).
* Hitrate per individu en het team als totaal.
* Effectiviteit van de salesmeeting.

Wat levert het u op?

De salesscan biedt u en uw team een belangrijke versnelling en levert direct concreet betere individuele en groepsresultaten, dat betekent:
• Een beter begrip van ieder individu wat hun rol, taak en bijdrage is en wat van hun verwacht wordt.
• U tips zult krijgen hoe te komen tot een betere onderlinge samenwerking en communicatie waardoor faalkosten sterk worden gereduceerd.
• Dat u inzicht krijgt in de sterkte en zwakte van ieder individu en een gericht advies krijgt hoe dat aan te pakken.
• Dat iedere medewerker zichtbaar krijgt wat hun persoonlijke belangrijkste aandachtspunten zijn om tot betere resultaten te komen.
• U inzicht krijgt welke acties nodig zijn om de klanttevredenheid verder te laten stijgen.
• U tips en adviezen zult ontvangen op welke manier de onderlinge samenwerking zodanig verbeterd kan worden dat men meer leert van elkaar.
• U een plan van aanpak krijgt op welke manier u versneld uw resultaten kunt verbeteren.

Wat mag u verwachten?

U ontvangt per deelnemer een verslag per onderdeel met een gericht advies hoe u met uw medewerker meer succes in minder tijd kan realiseren. Deze informatie wordt met de verantwoordelijke manager besproken en, indien de situatie daarom vraagt, eventueel noodzakelijke vervolgacties besproken.

Uw investering?

Uw investering is afhankelijk van de zwaarte van de salesscan en het aantal deelnemers die worden betrokken. De situatie wordt vooraf met u besproken en een budget wordt afgestemd waarbinnen alle handelingen zal plaatsvinden.

U weet vooraf wat uw investering is en er zullen geen verrassingen achteraf plaatsvinden. Mail via deze link voor een afspraak met Anton van Beek.

Klik hier als u wilt weten welke trainingen Transfiguro uw organisatie nog meer kan bieden.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren