Sales performance verbeteren

U wilt uw sales performance drastisch verbeteren?

“Waarom presteert de ene verkoper beter dan de anderen en krijg ik er de vinger niet achter waar dat verschil in zit?”
“Waarom is er bij elke vraag en bij elke actie iets mis met de datakwaliteit in ons CRM en begrijpen mijn mensen onvoldoende wat het belang hiervan is?”
“Waarom is het voor mijn mensen altijd zo lastig om de juiste informatie in het bezoekverslag te zetten, en hoe kan het dat ik ze nooit in één keer terug kan vinden?”

“Waarom lukt het niet om mijn mensen meer bezoeken af te laten leggen zonder steeds opnieuw weerstand te ondervinden?”

De vraag

Dit zijn enkele voorbeelden van vragen die ons in de afgelopen jaren over verkoop afdelingen is gesteld. De vervolgvraag was “op welke manier kan Transfiguro daar een verandering en een positieve versnelling in aanbrengen?”. Vanuit het oogpunt dat verkoop altijd moet versnellen en concreet moet bijdrage in uw succes hebben we onze ervaringen in een bijzonder salesprogramma opgenomen.

Snel betere commerciële resultaten

In de eerste fase is een sales-scan een onmisbaar instrument. Het doel van deze scan is om in een korte tijd te herkennen en te erkennen waar uw verkopen stagneert en welke acties nodig zijn om de noodzakelijke commerciële versnelling snel weer in gang te zetten en te houden.

U krijgt een programma manager die het hele proces voor u begeleid. Hij begint met verschillende interviews met alle betrokkenen om de verschillende meningen te horen en te begrijpen. Daarnaast woont uw programma manager enkele salesmeetings bij en observeert hij hoe de teamleden zich gedragen en op welke manier met elkaar wordt gecommuniceerd. Na deze interviews en bijwonen van de meetings wordt een praktisch en pragmatische plan van aanpak geschreven. Het plan is ‘hands on’ en vooral operationeel- en resultaat gericht, dat is inclusief coaching ‘on the job’  en zal daarnaast voorzien in een aantal adviezen die u en uw team direct zelf kunnen oppakken en toepassen.

Wat levert het u op?

Deze programmatische aanpak biedt u en uw team een belangrijke versnelling en levert direct concreet betere individuele en groepsresultaten, dat betekent:

 • Een beter begrip van ieder individu wat hun rol, taak en bijdrage is en wat van hun verwacht wordt.
 • U tips krijgt hoe te komen tot een betere onderlinge samenwerking en communicatie waardoor faalkosten sterk worden gereduceerd.
 • U inzicht krijgt in de sterkte en zwakte van ieder individu en een gericht advies krijgt hoe dat aan te pakken.
 • Dat iedere medewerker zichtbaar krijgt wat hun persoonlijke belangrijkste aandachtspunten zijn om tot betere resultaten te komen.
 • Iedere deelnemer krijgt ook een gedragsscan om beter te begrijpen hoe zij mogelijk bij anderen overkomen en hoe ze daarmee om kunnen gaan om betere resultaten te bereiken.
 • U inzicht krijgt welke acties nodig zijn om de klanttevredenheid verder te laten stijgen.
 • U tips en adviezen zult ontvangen op welke manier de onderlinge samenwerking zodanig verbeterd kan worden dat men meer leert van elkaar.

Naast een plan van aanpak dragen we uiteraard ook zorg voor de borging van de verschillende onderwerpen.

Uw investering

Uw investering is afhankelijk van de grootte van de verkoopafdeling en het aantal deelnemers die in dit programma worden betrokken. De situatie wordt vooraf met u besproken en een budget wordt afgestemd waarbinnen alle handelingen zal plaatsvinden.

U weet vooraf wat uw investering is en er zullen geen verrassingen achteraf plaatsvinden. Mail via deze link voor een afspraak met Anton van Beek.

Klik hier als u wilt weten welke trainingen Transfiguro uw organisatie nog meer kan bieden.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Recente berichten

Commercieel talent ontwikkelen

De veranderingen in de maatschappij zijn niet altijd even goed zichtbaar. dat wil niet zeggen dat er geen veranderingen gaande zijn, sterker nog, de veranderingen gaan op sommige vlakken veel sneller dan menigeen ervaart.

Zo is het beroep van verkoper in de afgelopen jaren al flink geëvolueerd van een soort handelsreiziger naar een volwaardig onderhandelaar, psycholoog, kennisbrenger, leider, initiatiefnemer. Anders gezegd, de verkoper van vandaag heeft veel kennis en vaardigheden nodig om nog steeds succesvol te kunnen zijn.

Een tweede trend die je ziet is dat verkopen niet meer alleen voor verkopers is. Van steeds meer functionarissen met klantcontacten wordt verwacht dat ze met een commerciële blik met de klant in gesprek gaan. Dat betekent dat inventarisatie gesprekken steeds belangrijker worden.

Bijvoorbeeld in de technische industrie waar technische medewerkers onderhoud verrichten aan apparaten zoals bijvoorbeeld koffiemachines. Deze medewerkers zijn goud waard als ze met een meer commerciële blik kunnen kijken en acteren. Dat komt ten goede van de interne samenwerking met de afdeling verkoop (binnen- en buitendienst), de omzetgroei en de waarde van de functionaris.

Niet iedere technische medewerker wordt enthousiast als ze ‘ineens’ moeten ‘verkopen’. Het is belangrijk dat ze niet alleen begrijpen waarom dit zo belangrijk is maar hebben ook handvatten en tools nodig om hier op een natuurlijke en ontspannen manier mee om te gaan. Train uw technische medewerkers dan ook regelmatig op gedrag- en communicatieve commerciële vaardigheden. Het zal u veel opleveren.


 1. Haal meer uit je medewerkers Reacties uitgeschakeld voor Haal meer uit je medewerkers
 2. Wat communicatie voor invloed heeft? Reacties uitgeschakeld voor Wat communicatie voor invloed heeft?
 3. Transfiguro Academy Reacties uitgeschakeld voor Transfiguro Academy
 4. Nieuwe subsidietrajecten komen beschikbaar, iets voor uw organisatie? Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe subsidietrajecten komen beschikbaar, iets voor uw organisatie?
 5. Betere resultaten zijn echt haalbaar Reacties uitgeschakeld voor Betere resultaten zijn echt haalbaar
 6. Je kunt iets niet leren als je denkt dat je het al weet Reacties uitgeschakeld voor Je kunt iets niet leren als je denkt dat je het al weet
 7. Gedrag en communicatie Reacties uitgeschakeld voor Gedrag en communicatie
 8. Verbeteren is de dagelijkse praktijk. Reacties uitgeschakeld voor Verbeteren is de dagelijkse praktijk.
 9. Kunt u nog beter? Reacties uitgeschakeld voor Kunt u nog beter?