Resultaat is wat telt!

Een resultaatgerichte aanpak!

De programma’s zijn altijd maatwerk en richt zich op verschillende onderwerpen die aandacht nodig hebben. Denkt u  daarbij aan het verbeteren van de samenwerking, de interne communicatie, meer klantgericht werken, commercieel en strategisch denken en doen en nog veel meer. Doel van deze programmatische aanpak is om de deelnemers over een langere periode bewust te maken dat ze het verschil (kunnen) maken voor uw organisatie en het gedrag en grondhouding (attitude) daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Wij bieden u dan ook voornamelijk maatwerk. In de eerste fase is een scan van de organisatie of afdeling belangrijk om te weten wat de huidige situatie is en welke aandachtspunten verbeterd moeten worden. Na deze scan (waarin verschillende interviews met medewerkers en verantwoordelijke managers zijn opgenomen) krijgt u een voorstel van de plan van aanpak om de gestelde doelen te realiseren. 

U haalt meer dan 35 jarig commerciële ervaring en ruim 15 jaar programma management, trainer en coach in huis om uw situatie te verbeteren.

Naast een programmatische aanpak bieden we ook verschillende inspirerende trainingen en workshops zoals;

Alle programma’s en trainingen zijn altijd maatwerk en de rode draad is het gedrag van de medewerkers en het management.

Wilt u weten op welke manier Transfiguro uw organisatie kan helpen uw resultaten te verbeteren? Mail direct uw vraag via deze link of maak telefonisch een afspraak via deze link.