Nieuwe subsidietrajecten komen beschikbaar, iets voor uw organisatie?

Onlangs ontving ik het signaal dat er weer een nieuwe ESF regeling open gaat. De komende periode zijn er 3 openstellingen die voor uw organisatie relevant en interessant kan zijn.

 1. 25 juni 2018 (9.00 uur) tot en met 29 juni 2018 (17.00 uur), subsidieplafond € 15 miljoen;
 2. 12 november 2018 (9.00 uur) tot en met 16 november 2018 (17.00 uur), subsidieplafond € 15 miljoen; en
 3. 8 april 2019 (9.00 uur) tot en met 12 april 2019 (17.00 uur), subsidieplafond € 15 miljoen.

Dus vanaf 25 Juni 2018 is het weer mogelijk een aanvraag in te dienen voor de regeling Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020). Heeft u een project in de planning gericht op de gezondheid,  productiviteit en motivatie van uw personeel? De regeling heeft als doel mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Subsidie eisen: Waar moet het project aan voldoen?

Het project heeft als doel de bevordering van de duurzame inzetbaarheid van uw personeel. De subsidie wordt verkregen op het inwinnen van extern advies voor uw project, daarbij kan Transfiguro u helpen. Transfiguro helpt u uw doelstelling te realiseren door:

 • Het geven (en opstellen) van advies met een implementatieplan;
 • en het aanbieden van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog met de werkenden aanpassen van de organisatie van het werk.

Type projecten:

 • Het bevorderen van gezond en veilig werken;
 • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden;
 • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden;
 • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur;

Subsidiebedrag: Wat krijgt u?

De subsidie per project bedraagt 50% van de projectkosten. Met een maximum van € 12.500 per project. Het project dient binnen een tijdsbestek van 1 jaar te worden afgerond.

Enkele praktijkvoorbeelden:

 • Betrokkenheid werknemers vergroten door een adviseur in te huren voor een bedrijfsscan of salesscan (voor bijv. een SWOT-analyse);
 • Onderzoek laten doen naar werkverbetering met de focus op het welzijn van de medewerkers;
 • Het implementeren van een online leeromgeving ter versterking van de vitaliteit en gezondheid van medewerkers;
 • Of een medewerkers tevredenheidsonderzoek.

Uiteraard ondersteunen wij u maximaal voor de administratie van het traject zodat alle rapportages en onderdelen voldoen aan de gestelde eisen.

Interesse? Neem via deze link contact met ons op voor een afspraak.