Kunt u nog beter?

Als je in de gelukkige situatie bent dat je, zoals ik, binnen organisaties met mensen mag werken en ze mag trainen, coachen of begeleiden in verbeterprojecten dan verbaasd het mij steeds weer hoeveel meer potentieel veel mensen in hun mars hebben. Dat potentieel wordt vaak door verschillende oorzaken te weinig of onvoldoende gebruikt om daar met uw organisatie grote voordelen mee te bereiken.

Waar ligt dat toch aan dat mensen veel beter kunnen dan ze presteren maar dat toch (vaak onbewust) niet doen? 

De cultuur van organisaties speelt daar een belangrijke rol in. Tot in hoeverre worden mensen (echt) betrokken bij verbeterprogramma’s of hoe vaak worden er simpelweg marsorders gegeven? Op welke manier vind communicatie plaats? Hoeveel tijd en ruimte krijgen medewerkers in dit soort processen? Of worden ze wel voldoende en vroegtijdig betrokken in dat proces? Er zijn tal van redenen te bedenken waarom het maximale potentieel niet wordt gebruikt, en dat is werkelijk zonde.

Het gedrag van (alle) mensen binnen de organisatie speelt een prominente rol en vanuit datzelfde gedrag wordt een bepaalde communicatiestijl geactiveerd. Hoe bewust zijn uw medewerkers hiervan? En kunnen ze daar snel en adequaat mee omgaan en inspelen op de situatie? Het gedrag van mensen leren begrijpen is één ding, uw eigen gedrag positief inzetten om anderen beter te begrijpen is onlosmakelijk verbonden met het gewenste succes.

Simpelweg trainen op vaardigheden is niet meer voldoende. Onze ervaring leert dat een combinatie van verschillende vaardigheden, een deel gedragskunde en de verschillende bijpassende communicatiestijlen drie belangrijke speerpunten zijn die iedereen helpt die betrokken zijn bij een verbeterprogramma. Soms werkt een uitgebreide training heel goed, in een andere situatie werkt groep- of persoonlijke coaching heel goed. In alle gevallen is het belangrijk dat geboden programma’s of trainingen direct aansluiten op de eigen praktijk.

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren