Voor gemeente en UWV

In de afgelopen jaren hebben we nauwgezet met verschillende gemeenten (o.a.Gemeente Almere en Gemeente Amsterdam) en UWV gewerkt aan de ontwikkeling van een aantal belangrijke initiatieven om het aantal WWB-ers, Wajongers en WW-ers die werk zoeken te verlagen. Enerzijds hebben we de medewerkers van de verschillende uitkeringsinstanties bewust gemaakt, bijvoorbeeld via de training “Hogere uitstroom dankzij een andere werkgeversbenadering”, en wat de effecten zijn van hun eigen gedrag op verschillende situaties en hun getraind op welke manier je daar blijvend effectief mee om kunt gaan. Anderzijds hebben we een aantal maatwerk programma’s voor werkzoekenden geschreven onder de noemer “Meedoen Werkt” en “Klantgericht handelen” om hun op dezelfde onderwerpen te trainen en meer zelfvertrouwen te bieden.

De deelnemers worden op inspirerende wijze bewust gemaakt wat de invloed van het eigen gedrag is op hun resultaten (bijvoorbeeld voor uw klantmanagers, werkcoaches, accountmanagers en matchmakers), met daarop aansluitend een pakket maatwerk trainingen om de samenwerking aanzienlijk te verbeteren met als gevolg dat blijvend aanzienlijk betere resultaten zal worden gerealiseerd.

Als implementatiespecialist in cultuur- en gedragsverandering voor individuen en organisaties heb ik de overtuiging dat gedrag een zeer belangrijke sleutel is naar een succesvolle verandering.

Werkgevers aan het woord (video)

De programma’s worden aangeboden vanuit de 4xV methodiek:
Versnellen; Sneller het gewenste resultaat bereiken en verwachtingen leren overtreffen
Verdiepen; Kennis en kunde aanbieden en intrainen van nieuwe moderne technieken en kennis van gedrag
Verbreden; Samen werken aan samenwerken is vaak een kwestie van bewustwording
Verduurzamen; Alle nieuwe kennis wordt vastgelegd in de procedures zodat ook de borging is gegarandeerd

Door het vergroten van kennis en kunde in combinatie met gericht trainen op onderdelen (bijvoorbeeld: gedrag, stellen van de juiste vragen, competentie ontwikkeling, effectief communiceren e.d.) worden de deelnemers in staat gesteld om in minder tijd aanzienlijk meer rendement te realiseren, waardoor uiteindelijk ook de bestanden met werk-zoekenden sneller omlaag gebracht kunnen worden.

Voor werkzoekenden leveren we via bijzondere programma’s een bijdrage aan een betere communicatie en een vergrote kans op succesvolle duurzame plaatsing in arbeid. Onder aan deze pagina treft u een korte film aan van werkgevers en een korte film van deelnemers waarin ze praten over hun ervaringen met een van de bijzondere programma’s die voor de gemeente Almere zijn gemaakt.

Deelnemers aan het woord (video)

 

Wilt u weten wat deze programma’s voor uw gemeente kan betekenen? Maak direct via deze link een afspraak met Anton van Beek.

Klik hier als u wilt weten welke trainingen en programma’s Transfiguro uw organisatie nog meer kan bieden.