Executive Coaching

Sinds 2004 bieden wij, naast het begeleiden van verbeter- en veranderprocessen verschillende coachprogramma’s aan. Een van deze coachprogramma’s is het Executive coaching programma bestemd voor leidinggevenden of directieleden. De duur van dit programma is10 maanden tot maximaal één jaar waarbij een meer energie gevende leiderschapsstijl zal worden ontwikkelt wat direct een concrete bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat. U kunt daarbij denken aan het verlagen van het verloop onder de talenten, een verlaging van het ziekteverzuim en een verbetering van de medewerkerstevredenheid wat weer een positief effect heeft op de klanttevredenheid van uw organisatie.

Het belangrijkste doel van dit executive coachprogramma is om u handvatten te bieden om het aanwezige talent sneller en beter te ontwikkelen en te voorkomen dat u zwaar investeert in hun opleiding en deze werknemers direct daarna hun talenten bij andere organisaties gaan verzilveren. Het creëren van een meer energie gevende stijl van leiderschap wordt soms vertaald naar situationeel of coachend leiderschap. Dat is wat mij betreft echter te beperkt en dekt niet de hele lading.

Het is de missie van Transfiguro om Personen en bedrijven te helpen om écht beter te worden. Dat doen we door middel van het opwekken van energie en passie en het leren werken vanuit voorbeeldfunctie en het verspreiden van enthousiasme die aanstekelijk werkt.

Transfiguro B.V. is sinds 2004 de implementatiespecialist van gedragsverandering die mensen en ondernemingen helpt om zichzelf blijvend succesvol te verbeteren. In de praktijk betekent dat klanten worden geholpen om sneller te veranderen en cultuuraanpassingen door te voeren die wel lukken, door de stijl van leidinggeven daarbij aan te passen en empowerment in de praktijk te leren brengen. Daardoor wordt klantenthousiasme gecreëerd en uiteindelijk aanzienlijk betere resultaten behaald.

De 10 geboden van energie gevend leiderschap die gedurende het programma inhoudelijk worden behandeld zijn ondermeer:

1.    Inspireren vanuit voorbeeld gedrag en jezelf kwetsbaar opstellen

2.    Zoveel mogelijk medewerkers erbij betrekken en ruimte geven

3.    Zorgen dat het leuk is (en blijft)

4.    U schept bewust een leeromgeving voor het team (en uzelf)

5.    Vernieuwend en creatief zijn

6.    Echt betrokken zijn (vanuit jezelf)

7.    Het hebben van een duidelijke koers, gericht op actie

8.    Tijdig, compleet en eerlijk communiceren

9.    Een winnaar mentaliteit hebben en successen met elkaar vieren

10. Faciliteert, ondersteunt, is bereikbaar en hakt knopen door

Energiegevend leiderschap is niet alleen een kwestie van Je Houding Kiezen. Met een ervaren sparringpartner/coach zijn alle bovenstaande onderwerpen inhoudelijk te bespreken en met praktische voorbeelden te verbeteren.

Klik hier voor andere coach programma’s.

Transfiguro, voor optimaal resultaat!

De nieuwe promotiefilm van Transfiguro is klaar. Vind je het leuk? Deel hem dan gerust.

Geplaatst door Transfiguro op Vrijdag 5 juli 2013