Veelgestelde vragen

Faciliteert Transfiguro het hele proces of biedt u alleen maar een mogelijke oplossingsrichting?
Transfiguro is geen consultancybureau maar een implementatiespecialist op het gebied van (gedrags)verandering. Wij helpen u met het hele proces van inventarisatie, training en coaching, het herkennen van talent tot en met de borging.

Zijn de veranderprogramma’s van Transfiguro uitsluitend organisatiebreed?
Nee, we trainen ook afdelingen op het verbeteren van hun competenties, klant- en resultaatgerichtheid.

Kan Transfiguro ook op deelprocessen begeleiden?
Jazeker, wij worden zeer regelmatig gevraagd om commercieel en operationeel mee te denken. Het verbeteren en optimaliseren van de processen is erop gericht om het bedrijfsresultaat positief te beïnvloeden.

Wat is volgens Transfiguro het belangrijkste onderwerp waar aandacht aan gegeven moet worden?
We focussen ons op het talent binnen uw organisatie en betrekken vanaf de eerste dag zoveel mogelijk mensen in dat proces. Tenslotte zijn u en uw medewerkers erbij gebaat om naast het vertrouwen ook weer het plezier in het werken te vinden.

Begeleiden jullie alleen maar grote organisaties?
Nee, wij begeleiden ook veel MKB en familiebedrijven in dit soort processen. Transfiguro fungeert bijvoorbeeld ook als businesscoach voor bedrijfseigenaren in het terugvinden van het plezier in het werk en het maken van (de juiste) keuzes. Tenslotte werken we om te leven en is het maken van keuzes daar erg belangrijk voor.

Hoe lang duurt de begeleiding door een businesscoach?
Het is een kort en hevig traject van aantal maanden tot een jaar. We nemen afscheid als één van ons vindt dat het probleem is opgelost.

Als het programma afgerond is laat Transfiguro de opdracht dan ‘los’?
Dat is volledig aan u. De huidige praktijk laat zien dat opdrachtgevers ons er graag als sparringpartner bij blijven betrekken.

Waar staat het hoofdkantoor van Transfiguro?
Wij geloven niet in een grote overhead en werken daarom met vakspecialisten samen om programma’s te begeleiden. We werken veelal op de locatie zelf omdat we geloven in het principe dat mee- en voordoen een belangrijke bijdrage levert in het vergroten van het vertrouwen. Op deze manier houden we de huisvestingskosten laag. En dat is terug te zien in uw investering.

Is uw vraag nog niet beantwoord?
Stel uw vraag per mail aan Anton van Beek of bel 06 43278445.

Of lees verder over wie onze klanten zijn.