De Bevlogen manager

De bevlogen manager van vandaag is de leider van morgen!

Wetenschappelijk onderzoek, en de praktijk van alle dag, wijzen uit dat optimaal resultaat en verbeteringen in organisaties in 80% van de gevallen worden gedempt door leidinggevenden. Ongetwijfeld (ook weer in 80% van de gevallen) niet bewust. Daar liggen dus volop kansen om organisaties te versterken en nog beter te laten presteren dan ze nu al doen.

Gevraagd aan directeuren naar wat zijn nou de belangrijkst elementen die uw leidinggevenden moeten versterken om de organisatie te laten excelleren zijn samengevat in onderstaande onderwerpen en vormen de basis voor de managementvaardigheden die de deelnemer krijgt aangereikt in de leergang.

 • Motiveren en inspireren van medewerkers en collega’s
 • Efficiënt of effectief werken, hoe dan?
 • Doelen stellen, Plannen maken, en uitvoeren binnen de gestelde termijnen
 • Van nadenken naar voordenken
 • Gedrag en de wijze hoe je daarmee het beste communiceert
 • Cultuur, ofwel hoe gedragen mijn medewerkers zich als ik er niet ben
 • Resultaatgericht Managen en Leiderschap, wat is het verschil

Een ding wat zeker niet veranderd in uw organisatie is het feit dat het nooit ophoud met veranderen. Of het nu gaat om interne veranderingen (werkprocessen, structuren of systemen, cultuur of gedrag) of veranderingen die ingegeven worden door de wereld om ons heen (concurrentie, klanten, economie, wetgeving). Alle medewerkers krijgen ermee te maken. Het vermogen van uzelf en uw leidinggevenden om iedereen daarin mee te krijgen bepaalt in hoge mate het succes van uw organisatie. Bevlogen medewerkers hebben meer plezier, hogere productiviteit en creativiteit. Bevlogen medewerkers zetten zich in voor de doelen en ambities van uw organisatie; zij zijn bereid om extra energie, aandacht en tijd te besteden om iets te bereiken dat verder reikt dan hun eigen belang. Bevlogen medewerkers worden gecreëerd door bevlogen managers.

Leren volgens het DOEN principe

Gedragswetenschappers hebben onderzocht dat er vier pijlers zijn om geleerde zaken optimaal in de praktijk te brengen:

Doen

Van hetgeen mensen horen blijft slechts 10% hangen. Van hetgeen mensen horen, ervaren en vervolgens uitvoeren 25%. Verder toepassen in de dagelijkse praktijk en daar regelmatig feedback op krijgen zorgt dat vaardigheden uiteindelijk naar 100% gaan. De opbouw van elke sessie bestaat dan ook voor maximaal 20% uit theorie, 70% praktisch toepassen in de eigen werksituatie en 5% maken van een Persoonlijk Actie Plan

Herhaling en verdieping van vaardigheden

De ervaring leert dat managers in hun eigen omgeving onvoldoende feedback krijgen om te groeien. Door tijdens de leergang steeds terug te grijpen op voorgaande managementvaardigheden blijft dit actueel in de dagelijkse praktijk en door steeds een slag te verdiepen op hetzelfde onderwerp worden vaardigheden “eigen”.

Leren van de buitenwereld

Het toepassen van vaardigheden heeft vele aspecten. Het delen van ervaringen (faalfactoren en succesfactoren) met anderen helpt bij de beeldvorming, worden gedeelde valkuilen al herkend voordat men daar zelf instapt en versterken daarmee het leerproces

Continue Ontwikkeling

Het rendement op een of twee dagen managementtraining is nihil ( < 10%). Zeker als daar geen vervolg aan gegeven wordt. Door maandelijks een dag bezig te zijn met de eigen ontwikkeling blijft de leercurve van de deelnemers onder spanning staan en zal het leervermogen belangrijk stijgen.

Coach op afstand

Waar het gaat om toepassen en leren in de praktijk houd het nooit op, en leermomenten komen op alle dagen op alle tijden voor. Om snel te schakelen en deze leermomenten te benutten heeft uw manager 24/7 de gelegenheid zijn of haar coach op afstand via de mail of telefonisch te raadplegen.

Als aanvulling op deze leergang bestaat de mogelijkheid om een Personal Coach in te zetten om de behandelde leerstof onder professionele begeleiding nog meer naar de eigen situatie te vertalen. Dat betekent dat meegedacht wordt over ontwikkeling en uitvoering van plannen, doelstellingen en de manier waarop dat op de beste manier in de praktijk kan worden gebracht. Dankzij deze werkwijze zullen uw managers enorm versnellen in hun ontwikkeling.

Uw voordelen?

 • Uw managers blijven geboeid en zullen minder snel van positie willen wisselen
 • Uw managers zullen extra gemotiveerd zijn in de wetenschap een professioneel klankbord te hebben
 • Uw manager krijgt de aandacht en begeleiding die ze nodig hebben
 • Uw managers komen eenmaal per maand samen met managers vanuit verschillende branches, op deze manier delen we snel kennis vanuit verschillende branches en situaties
 • De aangeboden leerstof zal direct in de eigen praktijk worden toegepast
 • Bevlogen medewerkers waardoor uw resultaten belangrijk zullen verbeteren
 • De training en begeleiding vraagt een minieme tijdsinvestering (een middag, de avond investeert de manager in privé tijd)
 • De kosten zijn bescheiden en kunnen maandelijks in een abonnementsvorm worden voldaan

Wat vragen wij van de deelnemers:

 • Passie voor het VAK management
 • De ambitie en wil om echt beter te willen worden
 • Openheid en eerlijkheid
 • Een beetje talent is prettig, wilskracht is noodzakelijk

Wilt u uw manager ook versnellen? En wilt u weten wat de consequenties zijn van deze bijzondere resultaatgerichte leergang? Mail dan direct via deze link voor het maken van een afspraak of belt u mij rechtstreeks via deze link.