Betere resultaten zijn echt haalbaar

Wie wil dat nou niet? Betere resultaten, en het liefst ook nog in minder uren. Een droom of realistisch? Wat vind u?

Mijn ervaring leert dat dit echt geen utopie is en dat dit zelfs met een heel team of organisatie is te realiseren. De kunst is daarbij dat je bewust soms de vertrouwde paden verlaat en zaken anders aan durft te pakken. Daar kan een beetje specialistische hulp een handje bij helpen. “Maar het ging altijd heel goed op deze manier” is een opmerking die ik regelmatig krijg te horen als een team in een schijnbaar doodlopende weg is beland. Zelf geloof ik sterk in het blijven veranderen omdat dat de enige zekerheid is die je hebt. Als je namelijk geen onderdeel van de verandering wilt zijn zul je zelf de verandering moeten zijn, en dat vraagt een gedragsverandering en ander leren denken over dezelfde situatie. En dat is wat ik sinds 2004 organisaties en team met veel energie en inspiratie kan en mag bieden.

Lastig? In het begin waarschijnlijk wel, aan de andere kant beloof ik u dat uw werkzame leven er veel interessanter en intenser van zal worden. Lees verder


Het is weer snel 2018, tijd om nu te handelen

Wilt u volgend jaar ook weer investeren in uw medewerkers? Waarschijnlijk wel. Dan is het handig om NU alvast in actie te komen, want daarvoor moet een concept plan ingediend worden. Daarover voordenken begint nu zodat u straks de aanvraag zo in kunt dienen. Dit najaar kunt u wederom subsidie aanvragen om medewerkers langer en productief aan het werk te houden. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt daarvoor wederom € 13-15 miljoen beschikbaar.

In november 2017 kunt u subsidie aanvragen voor projecten in 2018. U kunt de subsidie bijvoorbeeld inzetten om medewerkers te helpen gezond aan het werk te blijven of om ze op tijd te laten scholen, maar ook veranderprogramma’s op het gebied van klantgerichtheid of verbeterprogramma’s om afdelingen beter met elkaar samen te laten werken worden gesubsidieerd.

Werken aan inzetbaarheid

Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van uw organisatie. Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Wat komt o.a. in aanmerking:

  • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • Projecten die in aanmerking komen voor subsidie moeten gericht zijn op een of meerdere van de volgende thema’s:
  • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl.
  • Het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.
  • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het breed inzetten van uw medewerkers.

Omdat deze begrippen vaak breed zijn helpen wij u graag bij het opzetten van een dergelijk programma.

ESF-subsidie aanvragen

Uw aanvraag voor de ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid kunt u in november indienen op agentschapszw.nl. Daar vindt u ook voorbeelden van projecten die eerder subsidie hebben ontvangen. De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt € 10.000,- Kijk voor meer informatie over de subsidie, voorwaarden en deelname op agentschapszw.nl. Ook kunnen wij u in contact brengen met specialisten die dit voor u kunnen doen

Inzet Verbeter- en Verkoopcoach

Wij kunnen u helpen bij het vitaal en resultaatgericht krijgen van uw personeel door middel van de inzet van een Verbetercoach. De Verbetercoach helpt u een krachtige impuls te geven aan het vergroten van de slagkracht en betrokkenheid van uw medewerkers. Bijvoorbeeld met een klantgerichtheidsanalyse van de organisatie, een “slagkracht en vitaliteit leergang” voor uw leidinggevenden of implementatie coaching om al bestaande programma’s te borgen in uw organisatie. De kosten van de inzet van de Verbetercoach kunt u met de bovenstaande subsidie dekken.

Wilt u meer informatie over slagkracht en betrokkenheid van uw medewerkers of de aanvraag van subsidie? Bel of mail ons. We helpen u graag met advies.

Anton van Beek
Uw Verbeter en verkoopcoach