Een succesvolle beurs komt niet vanzelf

Ik weet niet of het u wel eens is opgevallen als u een beurs bezoekt. De bezetting van veel stands geeft niet de uitnodigende uitstraling die u zou verwachten van een bepaald merk. Dat ligt vaak niet aan de stand of opbouw van de stand maar vaak wel aan de bemensing. Verkopers die soms meer aandacht hebben voor hun mobiel of collega dan de potentiële klanten die daar rondlopen. Of medewerkers die in de doorgang bezoekers ‘opwachten’ en bijna aanvallend mensen aanspreken om ze maar naar de stand te lokken. Natuurlijk zijn er nog veel meer valkuilen waar u op een beurs rekening mee moet houden om succesvol te kunnen zijn.

In de meeste gevallen hebben de acties of lichaamstaal van uw beursbezetting een negatief effect omdat het voor bezoekers niet fijn overkomt. Het is aantoonbaar dat echte gemeende aandacht een belangrijk deel is van potentieel succes. Maar waar, hoe en wanneer zet je dat dan in op een beurs? zult u zich misschien afvragen.

Het antwoord is vaak verrassend eenvoudig en heeft te maken met alertheid van uw beursbezetting. Stelregel is oogcontact en een glimlach, dat maakt een hoop goed voor beursbezoekers. Zodra oogcontact en de glimlach wordt beantwoord kan een korte uitnodigende opmerking voldoende zijn om de aandacht van de bezoeker te trekken.

Natuurlijk zijn er nog veel meer geheimen voor een succesvolle beurs. Het verbaasd mij dat veel bedrijven enorme budgetten beschikbaar stellen voor de opbouw van een beurs inclusief alle extra’s zoals koffie, give way’s, workshops en nog veel meer. Aan de andere kant wordt er in veel gevallen fors te weinig geïnvesteerd in workshops die wij bieden zoals ‘Succesvol verkopen op beurzen en shows’. De praktijk heeft meermalen bewezen dat het succes van uw beurs er belangrijk door vergroot zal worden. Niet alleen de do’s en dont’s worden in deze workshop behandeld maar ook het effect van het gedrag, lichaamstaal, woordkeuze, echt gastheerschap en doorpakken zijn onderwerpen die in de 1 daagse workshop met uw team worden behandeld en getraind.

Succesvol verkopen op beurzen en shows


Nieuwe subsidietrajecten komen beschikbaar, iets voor uw organisatie?

Onlangs ontving ik het signaal dat er weer een nieuwe ESF regeling open gaat. De komende periode zijn er 3 openstellingen die voor uw organisatie relevant en interessant kan zijn.

  1. 25 juni 2018 (9.00 uur) tot en met 29 juni 2018 (17.00 uur), subsidieplafond € 15 miljoen;
  2. 12 november 2018 (9.00 uur) tot en met 16 november 2018 (17.00 uur), subsidieplafond € 15 miljoen; en
  3. 8 april 2019 (9.00 uur) tot en met 12 april 2019 (17.00 uur), subsidieplafond € 15 miljoen.

Lees verder


Betere resultaten zijn echt haalbaar

Wie wil dat nou niet? Betere resultaten, en het liefst ook nog in minder uren. Een droom of realistisch? Wat vind u?

Mijn ervaring leert dat dit echt geen utopie is en dat dit zelfs met een heel team of organisatie is te realiseren. De kunst is daarbij dat je bewust soms de vertrouwde paden verlaat en zaken anders aan durft te pakken. Daar kan een beetje specialistische hulp een handje bij helpen. “Maar het ging altijd heel goed op deze manier” is een opmerking die ik regelmatig krijg te horen als een team in een schijnbaar doodlopende weg is beland. Zelf geloof ik sterk in het blijven veranderen omdat dat de enige zekerheid is die je hebt. Als je namelijk geen onderdeel van de verandering wilt zijn zul je zelf de verandering moeten zijn, en dat vraagt een gedragsverandering en ander leren denken over dezelfde situatie. En dat is wat ik sinds 2004 organisaties en team met veel energie en inspiratie kan en mag bieden.

Lastig? In het begin waarschijnlijk wel, aan de andere kant beloof ik u dat uw werkzame leven er veel interessanter en intenser van zal worden. Lees verder


Kunt u nog beter?

Als je in de gelukkige situatie bent dat je, zoals ik, binnen organisaties met mensen mag werken en ze mag trainen, coachen of begeleiden in verbeterprojecten dan verbaasd het mij steeds weer hoeveel meer potentieel veel mensen in hun mars hebben. Dat potentieel wordt vaak door verschillende oorzaken te weinig of onvoldoende gebruikt om daar met uw organisatie grote voordelen mee te bereiken.

Waar ligt dat toch aan dat mensen veel beter kunnen dan ze presteren maar dat toch (vaak onbewust) niet doen? 

De cultuur van organisaties speelt daar een belangrijke rol in. Tot in hoeverre worden mensen (echt) betrokken bij verbeterprogramma’s of hoe vaak worden er simpelweg marsorders gegeven? Op welke manier vind communicatie plaats? Hoeveel tijd en ruimte krijgen medewerkers in dit soort processen? Of worden ze wel voldoende en vroegtijdig betrokken in dat proces? Er zijn tal van redenen te bedenken waarom het maximale potentieel niet wordt gebruikt, en dat is werkelijk zonde.

Het gedrag van (alle) mensen binnen de organisatie speelt een prominente rol en vanuit datzelfde gedrag wordt een bepaalde communicatiestijl geactiveerd. Hoe bewust zijn uw medewerkers hiervan? En kunnen ze daar snel en adequaat mee omgaan en inspelen op de situatie? Het gedrag van mensen leren begrijpen is één ding, uw eigen gedrag positief inzetten om anderen beter te begrijpen is onlosmakelijk verbonden met het gewenste succes.

Simpelweg trainen op vaardigheden is niet meer voldoende. Onze ervaring leert dat een combinatie van verschillende vaardigheden, een deel gedragskunde en de verschillende bijpassende communicatiestijlen drie belangrijke speerpunten zijn die iedereen helpt die betrokken zijn bij een verbeterprogramma. Soms werkt een uitgebreide training heel goed, in een andere situatie werkt groep- of persoonlijke coaching heel goed. In alle gevallen is het belangrijk dat geboden programma’s of trainingen direct aansluiten op de eigen praktijk.

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren


Invloed van het gedrag van uw medewerkers

Sinds 2004 mag ik regelmatig bij bedrijven en organisaties komen helpen om gewenste gedragsaanpassingen door te voeren. Soms is dat organisatiebreed, een specifieke afdeling of met individuele personen.

Ons gedrag is een belangrijke beïnvloeder van onze resultaten en dat wordt nog vaak zeer onderschat. Ik zie dat binnen de detailhandel klanten soms eerder worden weggekeken dan worden geholpen (en dat heeft een negatieve invloed op uw bedrijfsresultaat). Ook binnen dienstverlenende of productgerichte organisaties wordt het effect van gedrag nog zeer onderschat. Vaak is dat terug te zien in klant- of medewerker tevredenheidsonderzoeken wat dan een krimp in tevredenheid laat zien.

93% van onze communicatie is non-verbaal volgens onderzoek van Albert Mehrabian en slechts 7% bestaat uit woorden. Dat zal misschien hier en daar iets afwijken maar duidelijk is dat ons gedrag een belangrijke rol speelt bij de klantbeleving. En juist dat is waarom ik al 13 jaar enthousiast verander- en verbeterprogramma’s, trainingen, coachingsessies en workshops mag geven over het gedrag en de invloed van datzelfde gedrag. Dankzij een grotere bewustwording stijgt de productiviteit van uw organisatie en daalt in de meeste gevallen de faalkosten aanzienlijk. Alle programma’s, trainingen, coachingsessies en workshops dienen slechts één doel, het bereiken van aanzienlijk betere resultaten voor uw organisatie.

Meer weten? Maak vrijblijvend een afspraak om uw situatie te bespreken.


Alles wat moet groeien heeft aandacht nodig.

Afgelopen week was mijn kleindochter een nachtje aan het logeren. Altijd gezellig om op deze manier met je familie bezig te zijn. Mijn vrouw had weer lekkere dingetjes gehaald en had bij de supermarkt wat groente potjes meegekregen zodat je thuis gezellig je eigen groente kunt kweken. Educatief voor de kleinkinderen natuurlijk.

Mijn vrouw vond het erg leuk om dat samen met onze oudste kleindochter te doen, ze hadden er samen duidelijk schik in om aarde in de potjes te doen de zaadjes te planten en alles lekker een beetje fris water te geven. De komende tijd zal leren of wij als grootouders in staat zijn om de zaadjes regelmatig aandacht te geven zodat ze ook tijdig water krijgen en gaan groeien.

Ik realseerde mij in dat proces dat dit eigenlijk hetzelfde geldt over de manier waarop zakelijk vaak met talenten en nieuwe werknemers wordt omgegaan. In het begin veel aandacht, beetje vertroetelen en een beetje water. Na een aantal weken neemt deze aandacht langzaam af en heeft de frustratie kans om te groeien. de mensen komen ‘droog’ te staan gaan aan zichzelf twijfelen en….. vult u de rest maar in.

Is dat wat we nodig hebben? Groeiende frustratie kost veel negatieve energie en creëert een voedingsbodem waarop focus slecht kan gedijen. Nee, de kunst is om ook de aandacht over een langere periode te blijven doseren en ervoor te zorgen dat je gelijkmatig de aandacht weet te spreiden. Dat werkt beter voor u als moderne manager, en dat werkt beter voor uw medewerker. Tenslotte gaat het uiteindelijk om de resultaten die u als team weet te realiseren.

Soms hoor je de opmerking “Als ik meer tijd zou hebben, zou ik meer aandacht aan mijn mensen schenken.” Maar wordt het niet eens tijd om deze redenering om te keren? Zou er geen kern van waarheid schuilen in de volgende stellingname? “Als ik meer aandacht aan mijn mensen zou schenken zou ik meer tijd hebben.”

Dus is de opmerking “Alles wat moet groeien heeft aandacht nodig” vanuit dat oogpunt wel erg relevant.

Wilt u u eens in gesprek op welke manier u meer tijd en aandacht vrij kunt maken voor uw medewerkers? Neem dan eens contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek met een eerste advies.


Alles aan de kant voor de klant!

U heeft er ongetwijfeld ook mee te maken, klanten! Het is dat je ze nodig hebt maar anders….
Ze komen op de meest onmogelijke momenten bij je of ze bellen op een moment dat het je eigenlijk niet uit komt. Gek kun je ervan worden.

Het bovenstaande klinkt misschien belachelijk maar de praktijk leert ons dat veel mensen onvoldoende realiseren dat de klant geen onderbreking is van ons werk maar de zin en het doel ervan. Immers is er zonder klant nooit iets aan de hand, maar dan is er helaas ook geen geld om je salaris van te betalen.

Tijd dus dat klant- en resultaatgerichtheid een prominente plek dient te krijgen in uw strategie voor 2015. Klanten willen niet dat u ze iets verkoopt maar willen wel graag kopen. En klanten willen graag bij u kopen als ze voelen en ervaren dat ze ook echte aandacht krijgen. Om echte aandacht te kunnen geven is het belangrijk dat communicatie en gedrag op de juiste manier op elkaar wordt afgestemd. Naast aandacht is accuratesse ook erg belangrijk, klopt het wat uw medewerkers aan uw klanten beloven? en zorgen ze ook op alle manieren voor een positieve klantbeleving?
Naast aandacht en accuratesse is het ook belangrijk dat gemaakte afspraken worden nagekomen en dat u en uw medewerkers het initiatief tonen door gevraagd en ongevraagd het beste advies aan uw klanten te geven. Het zal zich zeker uitbetalen door terugkerende en kopende klanten!

Deze vier punten (Aandacht, Accuratesse, Afspraken nakomen en Initiatief tonen) kunt u samenvoegen aan uw marketing mix (Prijs, Plaats, Promotie, Product en Personeel).

Wilt u klantgerichtheid in uw organisatie doorvoeren maar twijfelt u of dat gaat lukken? Of heeft u daar te weinig tijd voor om dat zelf te realiseren? Kunt u eigenlijk wel tijdelijk professionele ondersteuning gebruiken om dit soort onderwerpen snel en adequaat te implementeren? Ook daar kunnen wij u bij helpen. Neem eens contact op met ons en we bieden u een intakegesprek aan onder heldere afspraken en voorwaarden, u zult verrast zijn van de mogelijkheden.

Tenslotte zijn kopende klanten ook ons bestaansrecht!


Het is weer voorbij…..

Nog twee weken en dan gaan we aan een heel nieuw jaar beginnen. Een jaar vol van leuke en spannende trajecten en projecten waar ik in ieder geval veel zin in heb.

Ik spreek de wens uit dat 2014 u heeft gebracht waar u naar uitzag of dat er in ieder geval een goede basis is gelegd om dat te kunnen bereiken. U weet dat het mijn overtuiging is dat uw gedrag daar voor een belangrijk deel invloed op heeft. De kracht van positief denken is natuurlijk niet zaligmakend, maar heeft wel een sterke invloed op uw omgeving.

Wie weet wordt 2015 wel het jaar waarin u uw ultieme doel mag bereiken, ik gun het u in ieder geval van harte.

Ik wil iedereen bedanken die Transfiguro in 2014 een warm hart heeft toegedragen en ik spreek de wens uit dat we in 2015 weer mooie trajecten samen gaan doen met optimale resultaten.

Ik wens u fijne feestdagen en een fantastisch en gezond 2015 toe.

Fijne feestdagen en een geweldig 2015 toegewenst.

Fijne feestdagen en een geweldig 2015 toegewenst.


Van uitstel…..

De economie is sinds 2008 nog steeds niet toegekomen aan een constante groei en verbetering. Geen plezierig vooruitzicht dat een derde crisis mogelijk in aantocht is. Veel organisaties reageren angstig en beperken zichzelf door de focus te leggen op besparingen. Dat lijkt een logische keuze maar in de meeste gevallen is het dat niet.

Juist op dit moment is het belangrijk om de focus te zetten op groei en margeverbetering. De marge-groei dient voort te komen vanuit een efficiëntere bedrijfsvoering waarbij productiviteit een belangrijke rol speelt. Bewustwording van het hele team speelt hierbij een belangrijke rol waar u – als leider – een grote rol in speelt.

Vraagt u zich nooit eens af hoe het bij andere mensen werkt? Wat blokkeert veel mensen in de ontwikkeling terwijl we allemaal weten dat het talent er wel in zit? Hoe krijg je de mensen in de creatieve modus waarbij de gesprekken niet meer intern komen te liggen op “waarom het allemaal niet kan” maar juist op “hoe gaan we dit oplossen?” meer ‘ja en’ in plaats van ‘ja maar’.

Sinds 2004 ben ik dagelijks bezig om het beste uit mensen te halen. Als facilitator van verandering coach en train ik veel individuen en teams, van werkvloer tot de boardroom. Het leuke van dit vak is dat je met zo ongelofelijk veel talent in aanraking komt en dat het steeds opnieuw een uitdaging is om dat talent te hepen ontwikkelen. Soms door te werken aan competenties of inzichten en soms op de onderwerpen die mensen beter kunnen laten. Het blijkt overigens dat de meeste mensen opnieuw moeten leren de juiste keuzes te maken op weg naar blijvend succes.

Deze maand bestaat Transfiguro 10 jaar en daar ben ik erg trots op. Ik spreek dan ook de wens uit dat ik ook jou mag helpen om jou als individu en je organisatie als geheel te helpen naar betere resultaten


Nog even extra gas

We zitten alweer diep in september en het laatste kwartaal doet bijna zijn intrede.
Voor veel organisaties het moment om nog even extra gas te geven en er alles aan te doen om 2014 succesvol af te sluiten en te onderzoeken op welke manieren 2015 moet worden ingezet.

Een jaarlijks terugkerend fenomeen waar veel energie en aandacht wordt gevraagd van alle medewerkers om uiteindelijk weer een jaar positief met elkaar af te sluiten en op te starten. Het helpt om daar periodiek een (tijdelijk) extra paar ogen en creativiteit aan toe te voegen. Het spreekwoord ‘vreemde ogen dwingen’ kan hier een stimulerende rol in spelen (mits de persoon begrijpt wat speelt binnen uw organisatie).

Sinds 2004 doen wij er alles aan om u en uw organisatie te helpen naar de optimale resultaten. dat doen we door aandacht te geven en focus aan te brengen op de houding en het gedrag van uw medewerkers. Vanuit onze ervaring dat je mensen niet kunt dwingen maar wel kunt inspireren en stimuleren hebben we in de afgelopen 10 jaar verschillende maatwerk inspiratiesessies, team scan-programma’s, workshops, trainingen, team- en individuele coach programma’s mogen schrijven en uitvoeren. Deze programma’s beginnen in veel gevallen met het bewust maken dat PASSIE niet slechts een woord is maar een manier van denken en doen.
Daarnaast worden we regelmatig actief betrokken bij brainstormingsessies om de strategie en nieuwe commerciële koers van organisaties te helpen ontwerpen.

Al deze programma’s hebben slechts één doel: het bereiken van optimale resultaten.

Wanneer mogen wij uw organisatie helpen te versnellen naar nog betere resultaten?

Wilt u eens vrijblijvend kennis maken? mail naar info@transfiguro.nl en ik bel u persoonlijk voor het maken van een afspraak.