Gedrag en communicatie

Sinds 2004 begeleid ik gedrags-veranderingsprocessen binnen grote en kleine organisaties. De doelen zijn zeer divers en lopen vaak zeer uiteen, enkele voorbeelden zijn;

 • Klantgericht communiceren;
 • Betere onderlinge samenwerking realiseren;
 • Zorg dragen voor een hogere conversie van het salesteam;
 • Samenwerken tussen verschillende afdelingen stimuleren;
 • Een meer energie gevende stijl van leiderschap ontwikkelen;
 • Onderlinge interne communicatie verbeteren;
 • Klantgericht telefoneren.

Daarnaast zijn er nog tal van situaties waarbij ik een positieve rol mag spelen om er zorg voor te dragen dat niet alleen het werkplezier positief word beïnvloed maar ook de productiviteit toeneemt en het resultaat blijvend verbeterd. Lees verder


Verbeteren is de dagelijkse praktijk.

Iedere organisatie die voornemens is een verander of verbeterproces te starten is op zoek naar de tools en modellen die de gestelde doelen realiseren en overtreffen. Het belangrijkste kapitaal voor iedere onderneming blijkt steeds opnieuw het personeel te zijn. Dat is dan ook het beste uitgangspunt van ieder verbeterproces.

Sinds 2004 mag ik mij met Transfiguro intensief bezig houden met het verbeteren van het talent in ondernemingen en organisaties (profit en non-profit) waarbij steeds wordt bekeken welke onderdelen verder kunnen worden verbeterd. Een van de doelen kan bijvoorbeeld de interne communicatie zijn. Om dat met elkaar in de praktijk meer te stroomlijnen en te voorkomen dat misverstanden leiden tot een hogere klant-ontevredenheid (en dus hogere faalkosten).

Hierbij is het van groot belang dat de deelnemers vertrouwen hebben in de facilitator van dat proces. En deze facilitator dient, naast een stevige dosis praktijk ervaring, een sterk empatisch vermogen te hebben en toe te kunnen passen om juist die vragen te stellen die nodig zijn om de deelnemers belangrijke nieuwe inzichten te verschaffen. Deze werkwijze geeft een stevige fundering voor het draagvlak van het hele verbeterproces waardoor het borgen van nieuwe afspraken eenvoudiger zal zijn.

In dit soort processen geef ik graag aandacht aan het versnellen van dat proces omdat het resultaat belangrijk is. We onderzoeken wat er allemaal goed gaat en hoe we dat nog beter voor elkaar kunnen krijgen. De kracht van positief denken werkt aanstekelijk voor de deelnemers. Het versnellen geeft een belangrijke impuls aan het verbreden (lees: kennis delen). Dankzij de verbreding zal de relevante informatie, inclusief verbetervoorstellen, ook verder in de organisatie worden gebracht, het zogenaamde Verdiepen. Het effect is dat afdelingen beter met elkaar gaan communiceren en begrip kweken op welke manier je met elkaar de gewenste verbetering vorm kunt geven. Dankzij deze systematische aanpak is de borging, het verduurzamen van dat proces eenvoudiger geworden. Deze vier-V methodiek biedt een goede houvast in dit proces.

Het resultaat van dit soort programma’s levert een directe bijdrage aan het verbeteren van het resultaat van een onderneming. Ik werk daarvoor dan ook nauw samen met gespecialiseerde partners die een bijdrage kunnen leveren om ideeën van uw medewerkers zichtbaar en meetbaar te maken en daarmee het rendement van uw talenten sterk te verbeteren. 

Meer weten? Neem gerust contact op voor een kennismakingsgesprek via deze link. 


Kunt u nog beter?

Als je in de gelukkige situatie bent dat je, zoals ik, binnen organisaties met mensen mag werken en ze mag trainen, coachen of begeleiden in verbeterprojecten dan verbaasd het mij steeds weer hoeveel meer potentieel veel mensen in hun mars hebben. Dat potentieel wordt vaak door verschillende oorzaken te weinig of onvoldoende gebruikt om daar met uw organisatie grote voordelen mee te bereiken.

Waar ligt dat toch aan dat mensen veel beter kunnen dan ze presteren maar dat toch (vaak onbewust) niet doen? 

De cultuur van organisaties speelt daar een belangrijke rol in. Tot in hoeverre worden mensen (echt) betrokken bij verbeterprogramma’s of hoe vaak worden er simpelweg marsorders gegeven? Op welke manier vind communicatie plaats? Hoeveel tijd en ruimte krijgen medewerkers in dit soort processen? Of worden ze wel voldoende en vroegtijdig betrokken in dat proces? Er zijn tal van redenen te bedenken waarom het maximale potentieel niet wordt gebruikt, en dat is werkelijk zonde.

Het gedrag van (alle) mensen binnen de organisatie speelt een prominente rol en vanuit datzelfde gedrag wordt een bepaalde communicatiestijl geactiveerd. Hoe bewust zijn uw medewerkers hiervan? En kunnen ze daar snel en adequaat mee omgaan en inspelen op de situatie? Het gedrag van mensen leren begrijpen is één ding, uw eigen gedrag positief inzetten om anderen beter te begrijpen is onlosmakelijk verbonden met het gewenste succes.

Simpelweg trainen op vaardigheden is niet meer voldoende. Onze ervaring leert dat een combinatie van verschillende vaardigheden, een deel gedragskunde en de verschillende bijpassende communicatiestijlen drie belangrijke speerpunten zijn die iedereen helpt die betrokken zijn bij een verbeterprogramma. Soms werkt een uitgebreide training heel goed, in een andere situatie werkt groep- of persoonlijke coaching heel goed. In alle gevallen is het belangrijk dat geboden programma’s of trainingen direct aansluiten op de eigen praktijk.

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren


Veranderen? Ik denk er niet aan

Iedere organisatie groot of klein heeft regelmatig te maken met verschillende vormen van veranderen. Dat kan de introductie zijn van een nieuwe dienst of product, vanuit concurrentie overwegingen of wellicht om efficiënter te werken om een beter resultaat te behalen. Soms wordt een LEAN expert ingehuurd of zelfs een consultancy organisatie om deze gewenste verandering procesmatig vorm te geven.

Zelf heb ik in mijn carrière verschillende situaties meegemaakt waarin ik onderdeel was van een overname. vanuit eigen ervaring weet ik wat dat met mensen doet. Dat was voor mij een belangrijke reden om in 2004 te onderzoeken welk effect dergelijke situaties op het gedrag van medewerkers heeft. Met die kennis ben ik een aantal programma’s gaan volgen om verschillende psychologische en gedragsmodellen beter te leren begrijpen. Met die kennis help ik mensen en organisaties de gewenste gedragsverandering vorm te geven. In 2004 heb ik tenslotte besloten om als zelfstandig specialist bedrijven en organisaties te helpen als facilitator van verandering, en dan met name de gedragsverandering.

Inmiddels ben ik hier alweer bijna 14 jaar intensief mee bezig en heb ik mooie resultaten weten te behalen waarbij de drie beloftes die ik op mijn website heb staat ook in de praktijk kan brengen.

Deze drie beloftes zijn; 

 1. Hogere arbeidsproductiviteit
 2. Een blijvend (beter) resultaat
 3. Meer werkplezier

De aanpak die ik voorsta is verrassend eenvoudig omdat ik situationeel deze processen begeleid en in de meeste gevallen de medewerkers zelf de verandering vorm laat geven kan ik ten alle tijden bijsturen waar dat nodig is. Als blijkt dat de deelnemers bepaalde onderwerpen minder goed accepteren of adopteren dan zet ik daarvoor een trainingsprogramma of een workshop in. Simpel maar doeltreffend.

Bewust veranderen lijkt voor veel mensen een lastige opgave terwijl ze dagelijks daarmee bezig zouden moeten zijn. Herkent u bovenstaande en wilt u meer weten wat Transfiguro voor uw organisatie zou kunnen betekenen? maak dan direct via deze link een afspraak.

BewarenBewaren

BewarenBewaren


Veranderen? Dat is niks voor mij.

De winter doet nog een poging om ons aan wat ijs te helpen, dat is fijn voor de schaatsers onder ons. Het is wat minder als de veiligheid op de wegen in het gedrang komt maar het hoort nou eenmaal bij de winter. Aan de andere kant zie ik in de natuur al overal signalen dat het voorjaar zich weer gaat aankondigen, een periode van vernieuwing en verandering.

Bij veel mensen is verandering iets wat op de een of andere manier moeite kost en vaak weerstand oproept. Dat is vreemd want de enige zekerheid die wij allemaal in ons leven hebben is dat niets hetzelfde blijft. Het lijkt dus een kwestie van accepteren dat verandering onlosmakelijk met het leven gepaard gaat.

Binnen organisatieverandering maak ik dat ook vaak mee “waarom moet het anders? het ging vroeger toch hartstikke goed?” is een opmerking die ik sinds 2004 regelmatig heb gehoord, en in de meeste gevallen ging dat ook goed. Maar realiseert u zich wel dat onze maatschappij midden in een enorm transformatie (verander) proces zit. Alleen al het feit dat onze communicatielandschap volledig op zijn kop is gezet sinds de intreden van de smartphone nu 10 jaar geleden. De komst van allerlei apps (bijv. Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn en nog enkele tientallen varianten) heeft een sterke invloed op welke manier we met elkaar zijn gaan communiceren en heeft zelfs een sterke invloed op ons taalgebruik.

Is dat slecht? Nee zeker niet, het is een verandering waar we mee moeten leren omgaan. Ik denk zelfs dat het de komende jaren nog verder zal gaan veranderen en dat we met elkaar moeten accepteren dat de robotisering definitief zijn weg naar de mensheid heeft gevonden. En dat geeft weer heel veel nieuwe kansen waar we met elkaar weer aan kunnen werken.

Binnen organisatieverandering geldt dit ook, dat is wat ik zo fascinerend vind. De combinatie van verandering (van processen, gedrag van mensen en de daarbij behorende communicatie) is een complex werkveld wat veel inzicht vraagt van mensen. Dat is waar ik in 2004 voor heb gekozen en ook de komende jaren nog graag aan wil blijven werken.

Kortom veranderen is niet alleen voor anderen.


Wilt u meer omzet en meer winst maken?

Je zou bijna denken ‘wie wil dat nou niet?’ en het klinkt logisch, meer omzet en meer winst maken willen we allemaal, toch?

En toch blijkt in de praktijk dat veel organisaties nog steeds onvoldoende investeren in de ontwikkeling van hun verkoopteam terwijl dat juist de doelgroep is die voor meer omzet en winst moet zorgen.

Natuurlijk heeft u binnen uw bedrijf de verkooptoppers die jaar op jaar de verwachtingen overtreffen en begrijpen waar het binnen het verkoopvak om draait. En toch wil ik u overtuigen dat het allemaal veel beter kan. Na ruim 30 jaar verschillende commerciële functies en ruim 13 jaar als trainer van verkopers en onderhandelaars blijkt dat de meeste verkopers zich nog onvoldoende weten in te leven in het gedrag van hun (potentiële) klant. En juist dat is de rode draad van alle programma’s en trainingen die ik uw medewerkers kan bieden.

Mag ik uw verkoopteam uitnodigen hun comfortzone te verlaten en ze mee te nemen in de mogelijkheden die kennis van het gedrag van uw (potentiële) klant gaat opleveren?

Een beter begrip van verschillende gedragsstijlen bied namelijk aanzienlijk meer kansen op succes. Dat betekent dat uw verkoopmedewerkers (binnen- en buitendienst) op een andere manier met hun klanten leren omgaan waardoor relaties sterker worden, de communicatie minder stroef verloopt en het plezier in het verkoopvak nog meer zal toenemen. Het gevolg daarvan zal u duidelijk zijn.

Wilt u in 2018 ook meer omzet en winst? Maak dan direct via deze link een afspraak voor een kennismakingsgesprek of vraag direct een offerte aan voor een inspirerende training voor uw binnen en/of uw buitendienst. Wilt u mij liever rechtstreeks bellen, klik dan op deze link

Wilt u weten welke trainingen en programma’s Transfiguro uw organisatie kan bieden? Klik dan hier.


Herkent u de alarmsignalen?

Als verantwoordelijke manager of leidinggevende is het een belangrijke taak om ervoor te zorgen dat het ziekteverzuim zo laag mogelijk blijft. Tenslotte hebben de kosten van dat verzuim een negatieve invloed op de winstgevendheid van uw organisatie.

In een eerdere blog heeft u al kunnen lezen welke zaken van belang zijn om medewerkers te motiveren zodat ze met veel plezier hun werk doen. Dat heeft weer een positief effect op het ziekteverzuim. Er zit echter wel een addertje onder het gras waar u voor moet waken. Wat je in de praktijk vaak ziet is dat gemotiveerde medewerkers vaak vroeger gaan starten en later naar huis gaan, iets waar ik geen groot voorstander van ben omdat je naast je werk ook voldoende tijd moet hebben om je echt te kunnen ontspannen. Alleen dan kun je maximaal rendement uit het telent halen. Ga daarom tijdig in gesprek als u veranderingen in het gedrag van de desbetreffende medewerker constateert.

Maar hoe bewaak je dan dat mensen niet bezwijken onder te grote werkdruk?

Te grote werkdruk kan zich uiten in fysieke signalen, maar ook in gedragsveranderingen. Wees dus zowel bij jezelf als bij anderen alert op verschijnselen als:

 • Toenemende ontevredenheid
 • Sneller boos zijn
 • Onzekerheid, schrikachtig
 • Snel wisselende emoties
 • Grotere impulsiviteit
 • Cynisme, onverschilligheid
 • Meer zelfkritiek
 • Achterdochtigheid
 • Sneller transpireren, klamme handen
 • Tics of andere vormen van lichamelijke onrust (ijsberen, voetschudder en beven)
 • Verstrooidheid, van de hak op de tak springen
 • Besluiteloosheid, ongeïnteresseerdheid
 • Dingen niet afmaken, geen prioriteiten meer kunnen stellen
 • Niet meer openstaan voor nieuwe uitdagingen
 • Verminderde creativiteit
 • Fouten maken
 • Een toename van onveilig gedrag en ongelukken
 • Verminderde teamgeest
 • Te veel overuren maken
 • Meer roken, koffie en alcohol drinken en/of kalmeringsmiddelen slikken
 • Meer over het verleden dan over de toekomst praten
 • Onzorgvuldig omgaan met apparatuur, vandalisme, diefstal
 • Onvriendelijkheid tegen klanten
 • Een depressieve, in elkaar gezakte houding
 • Langzamer spreken en vertraagd bewegen

Bron: Psychologie magazine: T. Compernolle: Stress: Vriend &vijand, Lannoo/scriptum 2006


7 fasen van verandering

In de afgelopen jaren heb ik verschillende verander- en verbeterprogramma’s mogen begeleiden bij verschillende organisaties. De grootte van deze organisaties varieerde enorm (van beursgenoteerd tot MKB bedrijven). De ervaringen die ik iedere keer op mag doen kan ik weer gebruiken bij een volgend programma wat in alle gevallen een positieve bijdrage levert aan het resultaat.

Toen ik in 2004 begon met Transfiguro met als visie om bedrijven en organisaties te helpen om echt beter te worden had ik nog niet het idee dat ik daar in 2017 nog steeds zoveel plezier en energie uit kon halen. Belangrijkste reden is daarvoor dat ik met veel verschillende mensen mag omgaan van alle niveau’s. Het is geweldig leuk om niet alleen bedrijven en organisaties te helpen in deze processen maar juist met de mensen zelf bezig te zijn en ze te helpen of begeleiden in dit proces maakt het bijzonder en leuk.

De ervaring leert dat binnen iedere groep medewerkers je klagers en bijdragers hebt. Reden daarvoor is vaak divers en kan enorm variëren wat soms een negatief beeld creëert van mensen (en vaak is dat onterecht).

Als leidraad zijn er een zevental stappen te onderscheiden in ieder proces, deze stappen zijn;

 1. Ontkenning van de noodzaak
 2. Weerstand, verzet of boosheid
 3. Verkenningsfase (that’s in it for me?)
 4. Voorzichtige participatie ( ik doe wel mee maar verwacht niet dat ik…)
 5. Eerste adoptie (de persoon/personen zien positieve ontwikkelingen en doen schoorvoetend mee)
 6. Volle adoptie (de eerste resultaten zijn succesvol, daar willen de meeste wel bij horen)
 7. Volle participatie/Ambassadeur van het proces

In fase 1 en 2 zitten vaak de grootste klagers. Val deze mensen niet te snel af want het blijkt in de praktijk altijd dat er redenen zijn waarom ze reageren zoals ze reageren. Dat kan met communicatie of betrokkenheid te maken hebben (over leiderschapstijlen kom ik in een andere blog terug). Probeer te achterhalen wat de redenen van de ontkenning of verzet zijn en probeer daar niet emotioneel op te reageren.

Fase 3, 4 en 5 zijn neutraal en kijken ‘de kat uit de boom’ terwijl fase 6 en 7 de grootste bijdragers zijn in dit proces.

Deze fasen van verandering zijn handig om in beeld te brengen hoe de groep in de noodzakelijk verandering zit en daar kunt u uw verander strategie op aanpassen. Wilt u eens sparren over dit onderwerp? Of kunt u wel tijdelijk hulp gebruiken om uw veranderproces te begeleiden? Neem dan direct via deze link contact met mij op.


De 7 van Covey

Soms lees je stukjes terug in vakbladen en probeer je de inhoud daarvan te relateren naar je eigen situatie omdat het belangrijk is ook periodiek naar jezelf te kijken. Tenslotte is veranderen niet alleen voor anderen. Zo las ik afgelopen maand een artikel in de MT van Marit van Egmond en de manier waarop ze met de 7 van Covey in de praktijk omgaat.

De 7 van Covey zijn krachtige instrumenten, al was het alleen maar om zelfkritisch te zijn hoe je je kostbare energie in de praktijk gebruikt.

 1. Wees Proactief. Voor mij is Proactief ook een onderdeel van PASSIE wat ik vaak gebruik binnen programma’s en trainingen. Ik geloof er niet in om een afwachtende houding aan te nemen maar ten alle tijde zelf initiatief te houden door proactief te werken. Wees daarom nieuwsgierig, kijk toekomstgericht en maak keuzes. Je kunt immers je verleden niet veranderen (wel de manier hoe je daarmee omgaat).
 2. Begin met het einde voor ogen. Voor iedere organisatie en individu is het super belangrijk om te weten wat je uiteindelijke doel is, waar doe je het allemaal voor? Zonder doel is immers elke richting goed maar zul je lang niet zo succesvol zijn als wanneer je een doel voor ogen hebt en daar je focus op weet te houden. Bij iedere activiteit kun je je dan makkelijker afvragen of dat wat je gaat of moet doen ook een positieve invloed heeft op jouw gestelde doel. Is het antwoord ‘nee’ overweeg dan serieus deze activiteit niet te doen. Dat scheelt tijd en frustratie.
 3. Belangrijke zaken eerst. Tijdens de coach sessies adviseer ik regelmatig om de dag te beginnen met de meest lastige taken van de dag. De kans is dan groot dat je dag veel plezieriger verloopt omdat je weet dat de ‘zware’ taak waar je tegenop zag al gedaan is. Daarnaast is het belangrijk om altijd de keuze te maken om de belangrijke zaken de hoogste prioriteiten te geven. Dat betekent dat je constant een balans moet zien te vinden tussen willen en moeten. Een takenlijst met duidelijke deadlines kan je enorm helpen en is feitelijk onmisbaar.
 4. Creeër win-win situaties.Welke organisaties of personen kunnen een bijdrage leveren aan jouw doelstellingen en wat kun jij voor hen betekenen? Het creëren van win-win situaties levert niet alleen snelheid op maar zeker ook de mogelijkheid om je doelen te bereiken die je voor ogen hebt. Maak wel duidelijke afspraken en weest open en eerlijk in wat je van elkaar verwacht. Dat voorkomt teleurstellingen en het nodeloos weglekken van kostbare energie.
 5. Eerst begrijpen dan pas begrepen worden. een cryptische beschrijving maar super nuttig om dat goed voor ogen te houden. Jouw gedrag en de manier waarop je werkt, praat en communiceert heeft sterke invloed op jouw omgeving. Voorbeeldgedrag speelt daar een belangrijke rol in. Dat is ook de reden dat gedrag in al mijn programma’s een belangrijke plek krijgt. Het is dus belangrijk om jezelf te leren begrijpen, waarom reageer je zoals je reageert? en welke invloed heeft dat op de situatie? Weet jij of je dominant, afstandelijk of sociaal overkomt? Hoe ziet jouw communicatiestijl er uit? Hoe bewust ben je van jezelf? Als je de situatie waarin je bent beland positief wilt beïnvloeden dan is het van groot belang dat je jezelf goed kunt begrijpen en weet op welke manier je in verschillende situaties optimaal kunt reageren.
 6. Zoek synergie. Niet voor niets is de opmerking “In je eentje ga je sneller, maar met elkaar kom je verder” relevant. Bedenk dus vooraf goed met welke organisaties of personen een samenwerking positief zal beïnvloeden. Niemand kan het immers alleen en het is (naast leuk) ook super spannend om nieuwe wegen te bewandelen met gelijkgestemde partners.
 7. Houd de zaag scherp. Neem de tijd om nieuwe informatie en kennis tot je te nemen. Op welke manier je dat doet is niet belangrijk. Wat wel belangrijk is zijn (weer) de keuzes die je maakt. Luister je dagelijks naar Business Nieuws Radio (BNR) in de auto? of luister je naar audioboeken over relevante onderwerpen? Zo heb ik zelf nog steeds CD’s in de auto aan staan uit de Management toolbox of De Verandermanagement Box en lees ik verschillende vakbladen zoals Psychologie Magazine om up to date te blijven van alle ontwikkelingen. Want was het niet Shakespeare die schreef “Leer alsof je nog 100 jaar hebt te leven en leef alsof je morgen zult sterven.” Blijf dus alert en maak ruimte om nieuwe dingen te leren!

Al deze (en nog veel meer) onderwerpen komen in de verschillende coach- en trainingsprogramma’s aan de orde. Het is immers belangrijk dat je iedere dag probeert een beetje beter te worden. Meer weten over een of meerdere onderwerpen? Maak direct via deze link een afspraak voor een eerste kennismaking.


Energiegevend leiderschap – De telefoonverslaafde baas

Kijkt jouw baas vaak naar zijn of haar telefoon, ook als jullie een gesprek hebben of in vergadering zijn? En als de telefoon afgaat, pakt hij of zij hem dan op? Dan ben je het slachtoffer van boss phone snubbing, zoals wetenschappers dit fenomeen noemen: je baas negeert jou voor zijn telefoon. Dat is niet alleen vervelend voor werknemers, maar ook niet goed voor de baas zelf, ontdekten Amerikaans onderzoekers.

Boss phone snubbing vermindert het vertrouwen van werknemers in hun leidinggevende, en maakt hen daarmee minder betrokken bij hun werk. Het kan dus misschien belangrijk lijken om telefoontjes aan te nemen tijdens vergaderingen, maar uiteindelijk lijdt het bedrijf er juist onder. (Bron: Psychologie magazine: Put down your phone and listen to me, Computers in human Behavior, 2017, vol. 75)

Energiegevend leiderschap draagt zorg voor talentontwikkeling en daarmee voor een beter rendement voor uw organisatie. Sinds 2004 mag Transfiguro leiders en managers coachen op hun  leiderschapsstijl en vaardigheden en help ze daarbij met de gewenste persoonlijke ontwikkeling.