Transfiguro Academy

In het afgelopen jaar heb ik veel ervaring opgedaan met ‘Blended Learning’, een combinatie van live training wat word ondersteund met een elearning omgeving. Binnen deze elearning omgeving staan video’s van verschillende onderdelen klaar met daarbij de teksten als naslagwerk en eventueel aan het eind van iedere module een huiswerkopdracht of een toets. Daarnaast kunnen links naar relevante artikelen worden geplaatst om op deze manier het leren zo effectief en aangenaam mogelijk te maken.

In opdracht van verschillende gemeenten heb ik in de afgelopen jaren veel mensen mogen trainen die langdurig uit het arbeidsproces waren geraakt. Specifiek voor deze doelgroep maken we momenteel een bijzonder elearning programma met de naam ‘In 5 stappen naar betaald werk’ om nog meer mensen de kans te geven weer een goede plek te vinden op de arbeidsmarkt. Lees verder


Nieuwe subsidietrajecten komen beschikbaar, iets voor uw organisatie?

Onlangs ontving ik het signaal dat er weer een nieuwe ESF regeling open gaat. De komende periode zijn er 3 openstellingen die voor uw organisatie relevant en interessant kan zijn.

 1. 25 juni 2018 (9.00 uur) tot en met 29 juni 2018 (17.00 uur), subsidieplafond € 15 miljoen;
 2. 12 november 2018 (9.00 uur) tot en met 16 november 2018 (17.00 uur), subsidieplafond € 15 miljoen; en
 3. 8 april 2019 (9.00 uur) tot en met 12 april 2019 (17.00 uur), subsidieplafond € 15 miljoen.

Lees verder


Betere resultaten zijn echt haalbaar

Wie wil dat nou niet? Betere resultaten, en het liefst ook nog in minder uren. Een droom of realistisch? Wat vind u?

Mijn ervaring leert dat dit echt geen utopie is en dat dit zelfs met een heel team of organisatie is te realiseren. De kunst is daarbij dat je bewust soms de vertrouwde paden verlaat en zaken anders aan durft te pakken. Daar kan een beetje specialistische hulp een handje bij helpen. “Maar het ging altijd heel goed op deze manier” is een opmerking die ik regelmatig krijg te horen als een team in een schijnbaar doodlopende weg is beland. Zelf geloof ik sterk in het blijven veranderen omdat dat de enige zekerheid is die je hebt. Als je namelijk geen onderdeel van de verandering wilt zijn zul je zelf de verandering moeten zijn, en dat vraagt een gedragsverandering en ander leren denken over dezelfde situatie. En dat is wat ik sinds 2004 organisaties en team met veel energie en inspiratie kan en mag bieden.

Lastig? In het begin waarschijnlijk wel, aan de andere kant beloof ik u dat uw werkzame leven er veel interessanter en intenser van zal worden. Lees verder


Je kunt iets niet leren als je denkt dat je het al weet

Ik las onlangs een interessant artikel geschreven door Roos Vonk in de Psychologie magazine dat mensen en organisaties vaak door een roze bril naar zichzelf kijken. Deze manier van kijken draagt er zorg voor dat je je zelf en je organisatie onbedoeld belemmerd om verder te groeien en te ontwikkelen. De Griekse filosoof Epictetus schijnt het al gezegd te hebben: “Het is onmogelijk voor een mens om te leren wat hij al meent te weten”.

Binnen de psychologie zijn die belemmerende effecten van zelfbedrog uitgebreid bestudeerd. Voorbeelden zijn er legio, bedrijven die stug dezelfde koers blijven varen ondanks dat hun doelgroep andere keuzes maken, politici die stug blijven volhouden dat vooral anderen de schuld hebben van hun onkunde. Je kunt tal van situaties bedenken waar deze opmerking op van toepassing is, ook binnen de veranderprocessen die ik mag faciliteren kom ik dit fenomeen regelmatig tegen. Lees verder


Gedrag en communicatie

Sinds 2004 begeleid ik gedrags-veranderingsprocessen binnen grote en kleine organisaties. De doelen zijn zeer divers en lopen vaak zeer uiteen, enkele voorbeelden zijn;

 • Klantgericht communiceren;
 • Betere onderlinge samenwerking realiseren;
 • Zorg dragen voor een hogere conversie van het salesteam;
 • Samenwerken tussen verschillende afdelingen stimuleren;
 • Een meer energie gevende stijl van leiderschap ontwikkelen;
 • Onderlinge interne communicatie verbeteren;
 • Klantgericht telefoneren.

Daarnaast zijn er nog tal van situaties waarbij ik een positieve rol mag spelen om er zorg voor te dragen dat niet alleen het werkplezier positief word beïnvloed maar ook de productiviteit toeneemt en het resultaat blijvend verbeterd. Lees verder


Verbeteren is de dagelijkse praktijk.

Iedere organisatie die voornemens is een verander of verbeterproces te starten is op zoek naar de tools en modellen die de gestelde doelen realiseren en overtreffen. Het belangrijkste kapitaal voor iedere onderneming blijkt steeds opnieuw het personeel te zijn. Dat is dan ook het beste uitgangspunt van ieder verbeterproces.

Sinds 2004 mag ik mij met Transfiguro intensief bezig houden met het verbeteren van het talent in ondernemingen en organisaties (profit en non-profit) waarbij steeds wordt bekeken welke onderdelen verder kunnen worden verbeterd. Een van de doelen kan bijvoorbeeld de interne communicatie zijn. Om dat met elkaar in de praktijk meer te stroomlijnen en te voorkomen dat misverstanden leiden tot een hogere klant-ontevredenheid (en dus hogere faalkosten).

Hierbij is het van groot belang dat de deelnemers vertrouwen hebben in de facilitator van dat proces. En deze facilitator dient, naast een stevige dosis praktijk ervaring, een sterk empatisch vermogen te hebben en toe te kunnen passen om juist die vragen te stellen die nodig zijn om de deelnemers belangrijke nieuwe inzichten te verschaffen. Deze werkwijze geeft een stevige fundering voor het draagvlak van het hele verbeterproces waardoor het borgen van nieuwe afspraken eenvoudiger zal zijn.

In dit soort processen geef ik graag aandacht aan het versnellen van dat proces omdat het resultaat belangrijk is. We onderzoeken wat er allemaal goed gaat en hoe we dat nog beter voor elkaar kunnen krijgen. De kracht van positief denken werkt aanstekelijk voor de deelnemers. Het versnellen geeft een belangrijke impuls aan het verbreden (lees: kennis delen). Dankzij de verbreding zal de relevante informatie, inclusief verbetervoorstellen, ook verder in de organisatie worden gebracht, het zogenaamde Verdiepen. Het effect is dat afdelingen beter met elkaar gaan communiceren en begrip kweken op welke manier je met elkaar de gewenste verbetering vorm kunt geven. Dankzij deze systematische aanpak is de borging, het verduurzamen van dat proces eenvoudiger geworden. Deze vier-V methodiek biedt een goede houvast in dit proces.

Het resultaat van dit soort programma’s levert een directe bijdrage aan het verbeteren van het resultaat van een onderneming. Ik werk daarvoor dan ook nauw samen met gespecialiseerde partners die een bijdrage kunnen leveren om ideeën van uw medewerkers zichtbaar en meetbaar te maken en daarmee het rendement van uw talenten sterk te verbeteren. 

Meer weten? Neem gerust contact op voor een kennismakingsgesprek via deze link. 


Kunt u nog beter?

Als je in de gelukkige situatie bent dat je, zoals ik, binnen organisaties met mensen mag werken en ze mag trainen, coachen of begeleiden in verbeterprojecten dan verbaasd het mij steeds weer hoeveel meer potentieel veel mensen in hun mars hebben. Dat potentieel wordt vaak door verschillende oorzaken te weinig of onvoldoende gebruikt om daar met uw organisatie grote voordelen mee te bereiken.

Waar ligt dat toch aan dat mensen veel beter kunnen dan ze presteren maar dat toch (vaak onbewust) niet doen? 

De cultuur van organisaties speelt daar een belangrijke rol in. Tot in hoeverre worden mensen (echt) betrokken bij verbeterprogramma’s of hoe vaak worden er simpelweg marsorders gegeven? Op welke manier vind communicatie plaats? Hoeveel tijd en ruimte krijgen medewerkers in dit soort processen? Of worden ze wel voldoende en vroegtijdig betrokken in dat proces? Er zijn tal van redenen te bedenken waarom het maximale potentieel niet wordt gebruikt, en dat is werkelijk zonde.

Het gedrag van (alle) mensen binnen de organisatie speelt een prominente rol en vanuit datzelfde gedrag wordt een bepaalde communicatiestijl geactiveerd. Hoe bewust zijn uw medewerkers hiervan? En kunnen ze daar snel en adequaat mee omgaan en inspelen op de situatie? Het gedrag van mensen leren begrijpen is één ding, uw eigen gedrag positief inzetten om anderen beter te begrijpen is onlosmakelijk verbonden met het gewenste succes.

Simpelweg trainen op vaardigheden is niet meer voldoende. Onze ervaring leert dat een combinatie van verschillende vaardigheden, een deel gedragskunde en de verschillende bijpassende communicatiestijlen drie belangrijke speerpunten zijn die iedereen helpt die betrokken zijn bij een verbeterprogramma. Soms werkt een uitgebreide training heel goed, in een andere situatie werkt groep- of persoonlijke coaching heel goed. In alle gevallen is het belangrijk dat geboden programma’s of trainingen direct aansluiten op de eigen praktijk.

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren


Veranderen? Ik denk er niet aan

Iedere organisatie groot of klein heeft regelmatig te maken met verschillende vormen van veranderen. Dat kan de introductie zijn van een nieuwe dienst of product, vanuit concurrentie overwegingen of wellicht om efficiënter te werken om een beter resultaat te behalen. Soms wordt een LEAN expert ingehuurd of zelfs een consultancy organisatie om deze gewenste verandering procesmatig vorm te geven.

Zelf heb ik in mijn carrière verschillende situaties meegemaakt waarin ik onderdeel was van een overname. vanuit eigen ervaring weet ik wat dat met mensen doet. Dat was voor mij een belangrijke reden om in 2004 te onderzoeken welk effect dergelijke situaties op het gedrag van medewerkers heeft. Met die kennis ben ik een aantal programma’s gaan volgen om verschillende psychologische en gedragsmodellen beter te leren begrijpen. Met die kennis help ik mensen en organisaties de gewenste gedragsverandering vorm te geven. In 2004 heb ik tenslotte besloten om als zelfstandig specialist bedrijven en organisaties te helpen als facilitator van verandering, en dan met name de gedragsverandering.

Inmiddels ben ik hier alweer bijna 14 jaar intensief mee bezig en heb ik mooie resultaten weten te behalen waarbij de drie beloftes die ik op mijn website heb staat ook in de praktijk kan brengen.

Deze drie beloftes zijn; 

 1. Hogere arbeidsproductiviteit
 2. Een blijvend (beter) resultaat
 3. Meer werkplezier

De aanpak die ik voorsta is verrassend eenvoudig omdat ik situationeel deze processen begeleid en in de meeste gevallen de medewerkers zelf de verandering vorm laat geven kan ik ten alle tijden bijsturen waar dat nodig is. Als blijkt dat de deelnemers bepaalde onderwerpen minder goed accepteren of adopteren dan zet ik daarvoor een trainingsprogramma of een workshop in. Simpel maar doeltreffend.

Bewust veranderen lijkt voor veel mensen een lastige opgave terwijl ze dagelijks daarmee bezig zouden moeten zijn. Herkent u bovenstaande en wilt u meer weten wat Transfiguro voor uw organisatie zou kunnen betekenen? maak dan direct via deze link een afspraak.

BewarenBewaren

BewarenBewaren


Veranderen? Dat is niks voor mij.

De winter doet nog een poging om ons aan wat ijs te helpen, dat is fijn voor de schaatsers onder ons. Het is wat minder als de veiligheid op de wegen in het gedrang komt maar het hoort nou eenmaal bij de winter. Aan de andere kant zie ik in de natuur al overal signalen dat het voorjaar zich weer gaat aankondigen, een periode van vernieuwing en verandering.

Bij veel mensen is verandering iets wat op de een of andere manier moeite kost en vaak weerstand oproept. Dat is vreemd want de enige zekerheid die wij allemaal in ons leven hebben is dat niets hetzelfde blijft. Het lijkt dus een kwestie van accepteren dat verandering onlosmakelijk met het leven gepaard gaat.

Binnen organisatieverandering maak ik dat ook vaak mee “waarom moet het anders? het ging vroeger toch hartstikke goed?” is een opmerking die ik sinds 2004 regelmatig heb gehoord, en in de meeste gevallen ging dat ook goed. Maar realiseert u zich wel dat onze maatschappij midden in een enorm transformatie (verander) proces zit. Alleen al het feit dat onze communicatielandschap volledig op zijn kop is gezet sinds de intreden van de smartphone nu 10 jaar geleden. De komst van allerlei apps (bijv. Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn en nog enkele tientallen varianten) heeft een sterke invloed op welke manier we met elkaar zijn gaan communiceren en heeft zelfs een sterke invloed op ons taalgebruik.

Is dat slecht? Nee zeker niet, het is een verandering waar we mee moeten leren omgaan. Ik denk zelfs dat het de komende jaren nog verder zal gaan veranderen en dat we met elkaar moeten accepteren dat de robotisering definitief zijn weg naar de mensheid heeft gevonden. En dat geeft weer heel veel nieuwe kansen waar we met elkaar weer aan kunnen werken.

Binnen organisatieverandering geldt dit ook, dat is wat ik zo fascinerend vind. De combinatie van verandering (van processen, gedrag van mensen en de daarbij behorende communicatie) is een complex werkveld wat veel inzicht vraagt van mensen. Dat is waar ik in 2004 voor heb gekozen en ook de komende jaren nog graag aan wil blijven werken.

Kortom veranderen is niet alleen voor anderen.


Wilt u meer omzet en meer winst maken?

Je zou bijna denken ‘wie wil dat nou niet?’ en het klinkt logisch, meer omzet en meer winst maken willen we allemaal, toch?

En toch blijkt in de praktijk dat veel organisaties nog steeds onvoldoende investeren in de ontwikkeling van hun verkoopteam terwijl dat juist de doelgroep is die voor meer omzet en winst moet zorgen.

Natuurlijk heeft u binnen uw bedrijf de verkooptoppers die jaar op jaar de verwachtingen overtreffen en begrijpen waar het binnen het verkoopvak om draait. En toch wil ik u overtuigen dat het allemaal veel beter kan. Na ruim 30 jaar verschillende commerciële functies en ruim 13 jaar als trainer van verkopers en onderhandelaars blijkt dat de meeste verkopers zich nog onvoldoende weten in te leven in het gedrag van hun (potentiële) klant. En juist dat is de rode draad van alle programma’s en trainingen die ik uw medewerkers kan bieden.

Mag ik uw verkoopteam uitnodigen hun comfortzone te verlaten en ze mee te nemen in de mogelijkheden die kennis van het gedrag van uw (potentiële) klant gaat opleveren?

Een beter begrip van verschillende gedragsstijlen bied namelijk aanzienlijk meer kansen op succes. Dat betekent dat uw verkoopmedewerkers (binnen- en buitendienst) op een andere manier met hun klanten leren omgaan waardoor relaties sterker worden, de communicatie minder stroef verloopt en het plezier in het verkoopvak nog meer zal toenemen. Het gevolg daarvan zal u duidelijk zijn.

Wilt u in 2018 ook meer omzet en winst? Maak dan direct via deze link een afspraak voor een kennismakingsgesprek of vraag direct een offerte aan voor een inspirerende training voor uw binnen en/of uw buitendienst. Wilt u mij liever rechtstreeks bellen, klik dan op deze link

Wilt u weten welke trainingen en programma’s Transfiguro uw organisatie kan bieden? Klik dan hier.