Betere resultaten zijn echt haalbaar

Wie wil dat nou niet? Betere resultaten, en het liefst ook nog in minder uren. Een droom of realistisch? Wat vind u?

Mijn ervaring leert dat dit echt geen utopie is en dat dit zelfs met een heel team of organisatie is te realiseren. De kunst is daarbij dat je bewust soms de vertrouwde paden verlaat en zaken anders aan durft te pakken. Daar kan een beetje specialistische hulp een handje bij helpen. “Maar het ging altijd heel goed op deze manier” is een opmerking die ik regelmatig krijg te horen als een team in een schijnbaar doodlopende weg is beland. Zelf geloof ik sterk in het blijven veranderen omdat dat de enige zekerheid is die je hebt. Als je namelijk geen onderdeel van de verandering wilt zijn zul je zelf de verandering moeten zijn, en dat vraagt een gedragsverandering en ander leren denken over dezelfde situatie. En dat is wat ik sinds 2004 organisaties en team met veel energie en inspiratie kan en mag bieden.

Lastig? In het begin waarschijnlijk wel, aan de andere kant beloof ik u dat uw werkzame leven er veel interessanter en intenser van zal worden.

Mag ik u en uw team uitdagen? Om het makkelijker te maken kan ik alvast melden dat in de komende periode diverse subsidiemogelijkheden beschikbaar komen die een kwalitatieve duurzame verbetering stimuleren. Deze subsidie vergoed 50% van uw investering tot een maximum bedrag van € 12.500,-. De bijkomende administratie wordt voor u tot een minimum beperkt, en dat is voor een subsidie traject toch wel bijzonder interessant.

Wilt u meer weten? Of wilt u via een nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden van deze regeling? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief. Wilt u nog in 2018 starten met de gewenste verbetering van uw organisatie?,  mail dan uw vraag direct via deze link of geeft u aan als u graag een persoonlijk gesprek wilt hebben, dan maak ik snel een persoonlijke afspraak met u.

BewarenBewaren